۲۱ شرکت بیمه ای ۱۲ هزار میلیارد تومان سود ساختند

۲۱ شرکت بیمه ای ۱۲ هزار میلیارد تومان سود ساختند

نقدینه - مجموع سود خالص ۲۱ شرکت بیمه ای در پایان سال گذشته به رقم ۱۲ هزار میلیارد تومان رسید.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، براساس این گزارش، مجموع زیان خالص 2 شرکت بیمه ای هم در پایان سال گذشته به رقم 700 میلیارد تومان رسید.

شرکت بیمه البرز ، در پایان سال گذشته حدود 3 هزار میلیارد تومان سود خالص ساخت و در این 23  شرکت مورد بررسی در رتبه اول قرار گرفت.

شرکت های بیمه پاسارگاد با سود خالص 2700 میلیارد تومانی و بیمه کوثر با سود خالص 2400 میلیارد تومانی هم در رتبه های بعدی قرار دارند.

 

ازشرکت های بیمه دی، البرز وکوثر به عنوان بیشترین دارنده سود خالص هر سهم در پایان سال گذشته یاد می شود.

در پایان سال گذشته، شرکت های بیمه دی، البرز و کوثر به ترتیب 1.430، 873 و 724 ریال سود خالص هر سهم  کنار گذاشته اند.

مجموع سرمایه این 23 شرکت بیمه ای در انتهای سال گذشته برابر با 30 هزار میلیارد تومان بوده است.

دراین بررسی، شرکت هایی چون بیمه اتکایی ایرانیان، اتکایی امین، هوشمند فردا، اتکایی سامان و اتکایی آوای پارس به دلیل تفاوت در سال مالی، مورد محاسبه قرار نگرفتند.

همچنین، صورت مالی شرکت دولتی ایران  همچنان منتشر نشده است.

صورت های مالی سال گذشته شرکت های بیمه امید و آسماری هم که در زمره شرکت‌های  منطقه آزاد و ویژه اقتصادی به شمار می روند منتشر نشده است.

شرکت بیمه اتکایی رایا هم به دلیل اینکه تنها سه ماه آخر سال گذشته فعالیت داشته دراین گزارش در نظر گرفته نشده است.

صورت های مالی سال گذشته چند شرکت های بیمه ای هم هنوز منتشر نشده است.

با انتشار صورت های مالی این دسته از شرکت ها، انتظار می رود که با توجه به نوع عملکرد در سود و زیان، جایگاه برخی شرکت ها در این جدول دستخوش تغییر شود.

photo_2024-06-11_08-47-37

https://naghdineh.ir/page/108602/
لینک مطلب :
چاپ print version