تصویب اساسنامه و تغییر نام موسسه آرمان

معاون نظارتی بانک مرکزی خبر داد:

تصویب اساسنامه و تغییر نام موسسه آرمان

معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به اخبار متناقض در رابطه با تصمیم‌گیری شورای پول و اعتبار در مورد موسسه اعتباری آرمان افزود: اساسنامه این موسسه در جلسه شب گذشته – سه‌شنبه – شورای پول و اعتبار به تصویب اعضا رسید، اما برای این موسسه تکالیفی نیز تعیین شده است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، حمید تهرانفر  درباره‌ شرایط تعیین شده برای موسسه آرمان افزود: بانک مرکزی تکالیفی را برای موسسه آرمان تعیین کرده و این موسسه باید به آنها در چارچوب قوانین بانک مرکزی عمل کند.

 وی به ایسنا گفت: به موسسه آرمان پیشنهاد شده است که نام موسسه تغییر کند که احتمالا به زودی چنین اتفاقی خواهد افتاد.

به گزارش ایسنا، موسسه اعتباری آرمان هم اکنون مجوز رسمی از بانک مرکزی برای فعالیت ندارد، اما طی فرآیندی که بانک مرکزی برای به نظم کشیدن بازار غیرمتشکل پولی طی می‌کند، این موسسه نیز در یکی دو سال گذشته در مسیر انطباق فعالیت خود در چارچوب قوانین بازار متشکل پولی حرکت کرده تا این‌که با اعلام معاون نظارت بانک مرکزی اکنون اساسنامه آن تصویب شده است.

اساسنامه یکی از مراحل دریافت مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی است. با این اوصاف موسسه آرمان شش ماه فرصت دارد با کسب سایر شرایط، مجوز قانونی خود را از بانک مرکزی دریافت کند.

پیشتر یکی از اعضای شورای پول و اعتبار به ایسنا اعلام کرده بود که این شورا هنوز اساسنامه موسسه آرمان را تصویب نکرده و برای آن شروطی از جمله رفع زیان موسسه و تغییر نام آن را تعیین کرده است. به نظر می‌رسد منظور این عضو شورا از اساسنامه، مجوز قانونی بوده است.

https://naghdineh.ir/page/10858/
لینک مطلب :
چاپ print version