اصلاحیه دستورالعمل اجرایی تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 در زمینه اعطای تسهیلات در بخش تولید، اشغال و کارآفرینی به شعب پست بانک ایران ابلاغ شد

اصلاحیه دستورالعمل اجرایی تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 در زمینه اعطای تسهیلات در بخش تولید، اشغال و کارآفرینی به شعب پست بانک ایران ابلاغ شد

نقدینه - معاونت اعتباری و بین الملل پست بانک ایران، اصلاحیه دستورالعمل اجرایی تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 در خصوص اعطای تسهیلات تلفیقی، کمک‌های فنی، اعتباری و یارانه سود به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی را به مدیریت شعب استان‌ها و مناطق ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، "اصلاحیه دستورالعمل وحدت رویه موضوع ماده( ١٤) دستورالعمل اجرایی تبصره( 18) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد. 
بر طبق این دستورالعمل، وجوه جزء های 1 تا  7 و 9 ماده (2) از سوی واگذارنده اعتبار به حساب افتتاح شده نزد موسسه عامل واریز می‌شود تا در قالب سپرده‌گذاری و تلفیق با منابع موسسه عامل با معرفی واگذارنده اعتبار در اختیار متقاضیان حقیقی و حقوقی دارنده مجوز فعالیت از دستگاه اجرایی که دارای شناسه یکتای صادره از درگاه ملی مجوزهای کشور هستند، قرار گیرد.
این منابع با حداقل نرخ سود کوتاه مدت ماه شمار در موسسه عامل با اولویت بانک‌های توسعه ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید، سپرده گذاری می‌شود تا پس از تلفیق با هر یک از منابع بانکی، منابع صندوق توسعه ملی و منابع دستگاه اجرایی از طریق موسسه عامل طرف قرارداد عاملیت در قالب تسهیلات و با رعایت اولویت‌های مندرج در دستورالعمل به متقاضیان پرداخت شود.
بر اساس این دستورالعمل، نرخ کارمزد این تسهیلات که شامل برنامه‌های ایجاد و توسعه تولید، اشتغال و کارآفرینی است در شش ماهه اول شروع تعهدات 1.5 درصد و در شش ماهه دوم تعهدات 0.5 درصد تعیین می‌شود و متقاضیان باید حداکثر 15روز پس از معرفی به موسسه عامل نسبت به تکمیل مدارک درخواستی موسسه عامل اقدام کنند.

https://naghdineh.ir/page/108578/
لینک مطلب :
چاپ print version