مبلغ دیه اعضای بدن در سال ۱۴۰۳ چقدر است؟

مبلغ دیه اعضای بدن در سال ۱۴۰۳ چقدر است؟

نقدینه - دیه مبلغی است که برای جبران خسارت‌های غیرعمد به افراد آسیب‌دیده پرداخت می‌شود. دیه اعضای بدن یکسان نیست و دیه هر عضو با سایر اعضا تفاوت دارد.

 

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ،  یکی از انواع مجازات هایی که در قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته شده ، دیه و ارش است .

 

 
در صورتی که دیه برای قتل پرداخت شود ، دیه نفس نامیده شده و در صورتی که برای اعضای بدن پرداخت شود ، دیه اعضا خوانده می شود
در زیر مبلغ دیه اعضای بدن را مشاهده نمایید.
 
دیه شکستگی بینی ۱۴۰۳
 
۱- دیه قطع بینی یا از بین رفتن نرمه استخوان بینی –۱ میلیاردو ۲۰۰ میلیون
 
۲- دیه از بین رفتن نرمه بینی در یک دفعه – ۱میلیاردو ۲۰۰ میلیون
 
۳- دیه از بین رفتن نرمه در یک دفعه و از بین رفتن استخوان در دفعه بعد-۱ میلیاردو دویست برای نرمه و ارش برای استخوان
 
۴- دیه شکستگی بینی که موجب فساد و از بین رفتن شود-۱ میلیاردو ۲۰۰ میلیون
 
۵- دیه شکستگی بینی که قابل اصلاح باشد-۱۲۰ میلیون
 
۶- دیه شکستگی بینی با بهبود به همراه ایراد-ارش
 
۷- دیه از بین رفتن هر کدام از پره ها یا پرده بین دو سوراخ-۴۰۰ میلیون
 
۸- دیه پارگی بینی به همراه از بین رفتن نوک بینی- ۴۰۰ میلیون
 
۹- دیه پارگی بینی قابل بهبود- ۱۲۰ میلیون
 
۱۰- دیه از بین رفتن نوک بینی- ۶۰۰ میلیون
 
۱۱- دیه خراشیدگی بینی بدون خونریزی- ۱۲ میلیون
 
۱۲- دیه کوفتگی بینی-با نظر پزشکی قانونی تعیین می شود
 
۱۳- دیه کبودی و ورم بینی- ۳ میلیون ۶۰۰ هزار
 
۱۴- دیه انحراف و کج شدن بینی بعد از جراحی-با نظر پزشکی قانونی و دادگستری
 
۱۵- دیه دامیه بینی-۲۴ میلیون
دیه شکستگی پا ۱۴۰۳
 
دیه یک پا- ۶۰۰ میلیون
 
دیه دو پا-۱ میلیاردو دویست میلیون
 
دیه خراش پوست پا بدون جاری شدن خون-۶ میلیون
 
دیه جراحتی که وارد گوشت شود به همراه خونریزی_۱۲ میلیون
 
دیه بریدگی عمیق گوشت پا_۱۸ میلیون
 
دیه جراحات تا مرز پوست نازک روی استخوان پا-۳۰ میلیون
 
دیه کبودی پا، سیاه شدن و سرخ شدن-۱میلیون ششصد هزار ،۳ میلیون ششصد هزار ،۱ میلیون ششصد هزار
 
دیه تورم بدون تغییر رنگ پوست-ارش
 
دیه تورم پا به همراه تغییر رنگ پوست-دیه تغییر رنگ + ارش تورم
 
دیه در رفتگی پا بدون از کارافتادگی-ارش
 
دیه در رفتگی پا به همراه از کار افتادگی یا ایراد-دو سوم دیه پا
 
دیه در رفتگی با از کارافتادگی کامل پا غیرقابل درمان-دو سوم دیه یک پا
 
دیه شکستن استخوان پا- ۱۲۰ میلیون
 
دیه شکستن پا در صورتی که درمان شود-۹۶ میلیون
 
دیه خرد شدن استخوان پا- ۲۰۰ میلیون
 
دیه خرد شدن استخوان پا در صورت درمان با ایراد-۱۶۰ میلیون
 
دیه فلج کردن هر پا-دو سوم دیه پا
 
دیه فلج کردن هر انگشت پا-دو سوم دیه همان انگشت
 
دیه هر انگشت پا- ۱۲۰ میلیون
 
دیه قطع کردن تمام انگشتان پا و قطع کردن پا از قوزک-۶۰۰ میلیون
 
دیه قطع کردن کف پا-ارش
 
در صورتی که پا به همراه انگشت قطع شود-دیه و ارش
 
دیه قطع کردن هر بند انگشت-۴۰ میلیون
 
دیه هر بند انگشت شست- ۶۰میلیون
 
دیه قطع کردن پای فلج-۲۰۰ میلیون
دیه دندان ها۱۴۰۳
 
دیه دندان های پیش، چهارتایی و نیش جمعا ۱۲دندان-هر دندان ۶۰ میلیون
 
دیه دندان های عقب در چهار طرف و بالا و پایین-هر دندان ۳۰ میلیون
دیه پارگی لب ها ۱۴۰۳
 
۱- دیه پارگی لب با نمایان شدن دندان ها- ۴۰۰ میلیون
 
۲- دیه پارگی لب با نمایان شدن دندان ها در صورت بهبودی کامل-۲۰۰ میلیون
 
۳- دیه پارگی یکی از دو لب-۲۰۰ میلیون
 
۴- دیه پارگی یکی از دو لب و بهبودی کامل-۱۲۰ میلیون
 
۵- دیه جراحت دامیه لب-۲۴ میلیون
 
۶- دیه بخیه لب اگر حارصه باشد- ۱۲ میلیون
 
۷- دیه بخیه لب اگر دامیه باشد-۲۴ میلیون
دیه چشم ها ۱۴۰۳
 
دیه در آوردن دو چشم بینا- یک میلیاردو ۲۰۰ میلیون
 
دیه در آوردن یک چشم بینا-۶۰۰ میلیون
 
دیه در آوردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم دارد- ۱میلیاردو دویست میلیون
 
دیه در آوردن چشم کسی که یک چشم دیگرش را قبلا به دلیل قصاص یا موارد دیگر از دست داده-۶۰۰ میلیون
 
دیه در آوردن و از بین بردن چشم نابینا برای یک چشم- ۲۰۰ میلیون
 
دیه در آوردن و از بین بردن دو چشم نابینا-دو ششم دیه کامل
 
دیه پارگی قرنیه چشم و نابینایی برای دو چشم- یک میلیاردو دویست میلیون
 
دیه پارگی قرنیه چشم و نابینایی برای یک چشم-۶۰۰ میلیون
 
پدیه ارگی قرنیه چشم در صورتی که جراحت حارصه باشد- ۱۲ میلیون
 
دیه پارگی قرنیه چشم در صورتی که جراحت دامیه باشد-۲۴ میلیون
دیه بیضه و اندام تناسلی ۱۴۰۳
 
۱- دیه از بین بردن هریک از دو طرف اندام تناسلی زن-۶۰۰ میلیون
 
۲- دیه قطع یا از بین بردن کامل اندام تناسلی زن-یک میلیاردو ۲۰۰ میلیون تومان
 
۳- دیه قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا قسمت ختنه گاه- یک میلیاردو ۲۰۰ میلیون
 
۴- دیه قطع اندام تناسلی فلج در مرد- ۴۰۰ میلیون
 
۵- دیه فلج شدن اندام تناسلی سالم مرد-دو سوم دیه کامل
 
۶- دیه قطع دو بیضه مرد-۱ میلیاردو ۲۰۰ میلیون
 
۷- دیه قطع بیضه چپ-۹۰۰ میلیون
 
۸- دیه قطع بیضه راست-۴۰۰ میلیون
 
۹- دیه ایجاد تورم به تنهایی-دو دهم دیه کامل
 
۱۰- دیه تورم و مشکل در راه رفتن-۹۶۰ میلیون
دیه سر و کبودی صورت ۱۴۰۳
 
دیه سیاه شدن پوست صورت-۷ میلیون دویست هزار
 
دیه کبود شدن صورت-۳ میلیون ششصد هزار
 
دیه سرخ شدن صورت-۱ میلیون و هشتصد هزار
 
دیه کبود شدن پوست سر-ارش
 
دیه ضربه به سر و ایجاد تورم-ارش
 
دیه تورم و تغییر رنگ پوست سر-ارش تورم و ارش کبودی
 
دیه شکستگی استخوان سر-۱۲۰ میلیون
 
دیه جراحتی که درمان آن جز با جابجای استخوان میسر نباشد-۱۸۰ میلیون
 
دیه ضربه به سر و شکستگی استخوان سر- ۱۲۰ میلیون
 
دیه جراحت وارد شده به کیسه مغز-۱۸۰ میلیون
 
دیه جراحتی که کیسه مغز را پاره کرده-۴۰۰ میلیون و برابر دیه مامومه و ارش پاره شدن کیسه مغز
 
دیه کما در اثر ضربه به سر و فوت-دیه نفس
 
دیه کما در اثر ضربه به سر و بهبود-ارش
دیه گوش ۱۴۰۳
 
۱- دیه پارگی یک لاله گوش-۲۰۰ میلیون
 
۲- دیه پارگی هر دو لاله گوش-دو ششم دیه کامل
 
۳- دیه فلج شدن لاله گوش-دو سوم دیه از بین بردن لاله گوش
 
۴- دیه کبودی گوش-۱ میلیون ششصد هزار
 
۵- دیه جراحت و خون ریزی گوش-۲۴ میلیون
 
۶- دیه پارگی غضروف گوش-۲۰۰ میلیون
 
۷- دیه پارگی غضروف گوش قابل درمان-ارش
دیه زبان ۱۴۰۳
 
دیه خراشیدگی بدون جاری شدن خون-۲ میلیون
 
دیه جراحتی که وارد گوشت شده و خون جاری شود-۲۴ میلیون
 
دیه بریدگی و جراحت عمیق زبان-۳۶ میلیون
 
دیه سیاه شدن زبان- ۷میلیون ۲۰۰ هزار
 
دیه کبودی زبان-۳ میلیون ۶۰۰ هزار
 
دیه سرخ شدن زبان در اثر جراحت-۱ میلیون ۸۰۰ هزار
 
دیه صوت و گویایی- ۱میلیارد و ۲۰۰ میلیون
 
دیه فلج کردن زبان-دو سوم دیه زبان
 
دیه از بین بردن عضو فلج-یک سوم دیه زبان
 
دیه قطع شدن زبان سالم- یک میلیاردو دویست میلیون
 
دیه قطع شدن زبان فلج-۴۰۰ میلیون
 
دیه قطع کردن زبان شخص لال-۴۰۰ میلیون
 
دیه از بین رفتن حس چشایی و قطع زبان- ۱ میلیاردو ۲۰۰ میلیون
 
دیه از بین رفتن حس چشایی در یک قسمت زبان-ارش یا دیه ای که بیشتر باشد.
دیه لگن ۱۴۰۳
 
دیه شکستگی لگن اگر قابل درمان باشد، ۹۶ میلیون
 
دیه شکستگی لگن اگر قابل درمان نباشد، -۱۲۰ میلیون
 
دیه ستون فقرات ۱۴۰۳
 
۱- دیه شکستن ستون فقرات در حالتی که درمان نشود-۱میلیاردو ۲۰۰ میلیون
 
۲- دیه شکستن ستون فقرات در حالتی که درمان شود اما عوارضی به همراه داشته باشد-۱ میلیاردو ۲۰۰ میلیون
 
۳- دیه شکستن ستون فقرات در حالتی که درمان شود اما عوارضی به همراه داشته باشد و توانایی راه رفتن را از فرد بگیرد-دیه کامل به همراه ارش
 
۴- دیه شکستن ستون فقرات که بی عیب درمان شود-۱۲۰ میلیون
 
۵- دیه شکستن ستون فقرات که موجب بی حس و فلج شدن پاها شود-دیه ستون فقرات + دو سوم دیه برای فلج دو پا
دیه شکستگی فک ۱۴۰۳
 
دیه شکستگی برای فک بالا: در این حالت دیه شکستگی فک بالا با توجه به حکم شکستگی در استخوان های سر و صورت تعیین می شود. پس اگر جراحتی وارد نشود -۱۲۰ میلیون
 
دیه شکستگی فک پایین: دیه شکستگی فک پایین برابر با میزان دیه شکستگی است.
 
دیه شکستن استخوان هر عضو برابر با یک پنجم دیه آن عضو است. میزان دیه هر فک برابر با نصف دیه کامل است.
https://naghdineh.ir/page/107776/
لینک مطلب :
چاپ print version