رشد 142 درصدی خالص درآمد کارمزد ورفاه

صورت های مالی تلفیقی 6 ماهه نشان داد:

رشد 142 درصدی خالص درآمد کارمزد ورفاه

بانک رفاه کارگران اطلاعات و صورت های مالی حسابرسی شده میان دوره ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به پایان شهریورماه امسال را منتشر کرد که بر اساس آن، این بانک  در خالص درآمد کارمزد نسبت به مدت مشابه سال قبل، 142 درصد رشد را تجربه کرده است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، بانک رفاه کارگران که با نماد ورفاه و سرمایه ثبت شده 192.689 میلیارد ریال و ثبت نشده 427.500 میلیارد ریال فعالیت می کند، درآمد کارمزد خود را در پایان نیمه اول سال جاری 17.233 میلیارد ریال اعلام کرده که نسبت به درآمد 8.550 میلیارد ریالی پایان تابستان سال گذشته، 102 درصد رشد را ثبت کرده است.

بر اساس این گزارش، خالص درآمد کارمزد ورفاه هم با جهشی 142 درصدی، از 5.484 میلیارد ریال در پایان شهریورماه 1401 به 13.264 میلیارد ریال در پایان فصل دوم امسال رسیده است.

در عین حال، سود خالص تلفیقی بانک رفاه کارگران هم 35 درصد بیشتر شده و از 165.156 میلیارد ریال به 223.540 میلیارد ریال افزایش یافته و سود خالص به ازای هر سهم نیز که در پایان تابستان پارسال 857 ریال بوده در پایان نیمه اول امسال عدد 1160 ریال را به خود دیده است.

سود عملیاتی ورفاه نیز رشدی 82 درصدی را تجربه کرده و عدد این سود از 422 ریال به ازای هر سهم به 769 ریال رسیده است.

بانک رفاه کارگران همچنین جمع درآمدهای عملیاتی را در پایان شهریور امسال 344.716 میلیارد ریال گزارش کرده که نسبت به رقم 218.200 میلیارد ریالی مدت مشابه سال گذشته، 58 درصد رشد را نشان می دهد.

خالص سود سرمایه گذاری های ورفاه نیز در پایان نیمه اول سال 68.785 میلیارد ریال و درآمد تسهیلات اعطایی، سپرده گذاری و اوراق بدهی آن 10.997 میلیارد ریال به ثبت رسیده است.

در شاخص فروش کالا و ارائه خدمات در صورت های مالی تلفیقی بانک رفاه کارگران نیز 299 درصد رشد گزارش شده که ناشی از افزایش مبلغ این شاخص از 387.352 میلیارد ریال به 1.543.897 میلیارد ریال است.

https://naghdineh.ir/page/105345/
لینک مطلب :
چاپ print version