۵۰۰ میلیارد تومان از مشترکان برق دریافت شد

بابت حق بیمه صندوق بیمه حوادث همگانی؛

۵۰۰ میلیارد تومان از مشترکان برق دریافت شد

نقدینه - مديركل امور انرژي و مشتريان صنعت برق گفت كه از ابتداي امسال تا پايان دي‌ماه بيش از ۵۰۰ ميليارد تومان حق بيمه صندوق بيمه حوادث طبيعي توسط توانير از مشتركان اخذ و به‌حساب خزانه واريز شده است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ،  مديركل امور انرژي و مشتريان صنعت برق گفت كه از ابتداي امسال تا پايان دي‌ماه بيش از ۵۰۰ ميليارد تومان حق بيمه صندوق بيمه حوادث طبيعي توسط توانير از مشتركان اخذ و به‌حساب خزانه واريز شده است.  

به گزارش ايرنا از شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق (توانير)، «عبدالامير ياقوتي» افزود: طبق قانون تشكيل صندوق بيمه حوادث طبيعي، در سال جاري بايد به‌ازاي هر منزل مسكوني ۷۶ هزار تومان حق بيمه توسط دولت و ۲۴ هزار ميليارد تومان حق بيمه توسط مردم از طريق قبوض برق و از سوي توانير به‌حساب صندوق واريز شود.

قانون تاسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب ۱۳۹۹، آيين‌نامه اجرايي تاسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي ابلاغ شده است. براساس آيين‌نامه اجرايي، اين صندوق شامل صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي ساختمان كه شامل زلزله، سيل، توفان، صاعقه، سنگيني برف، رانش زمين، ريزش كوه و دريالرزه (سونامي) است.

بر اساس برنامه‌هاي اين صندوق خسارت مالي و هزينه‌هاي مربوط به بازسازي يا تعمير واحد مسكوني يا غيرمسكوني و سهم آنها از مشاعات ناشي از حوادث طبيعي كه صندوق با رعايت حداكثر تعهد مقرر، متعهد به جبران آن است،  اين صندوق همه واحدهاي مسكوني و غيرمسكوني داراي انشعاب قانوني برق در مناطقي كه احتمال وقوع هر يك از حوادث طبيعي وجود دارد، تحت پوشش بيمه پايه حوادث طبيعي ساختمان قرار مي‌دهد.

با تصويب مجلس در قانون بودجه امسال، سالانه ۱۰ هزار تومان از هر منزل مسكوني به عنوان حق بيمه ذكر شده در اين قانون از طريق قبوض برق دريافت و صنعت برق به حسابي كه در اين زمينه در خزانه تعريف شده است، واريز مي‌كند.

https://naghdineh.ir/page/105228/
لینک مطلب :
چاپ print version