بیمه‌نامه جامع مجتمع‌های مسکونی نوین ارتقا یافت

بیمه‌نامه جامع مجتمع‌های مسکونی نوین ارتقا یافت

نقدنیه - شرکت بیمه نوین در راستای تأمین نیازهای مشتریان و به‌روز رسانی محصولات بیمه‌ای، بیمه‌نامه جامع مجتمع‌های مسکونی خود را ارتقا داد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، بیمه نامه جامع مجتمع‌های مسکونی این شرکت حاصل تجمیع چند بیمه‌نامه بوده که با هدف پوشش تمامی ریسک‌های مربوط به مجتمع‌ها و ساختمان‌های مسکونی بزرگ طراحی شده است. در بازنگری جدید بیمه نوین پوشش‌ها و سقف تعهدات این بیمه‌نامه با توجه به شرایط روز بازار به‌روز رسانی شده است.

بر اساس این گزارش؛ علاوه بر افزایش سقف تعهدات در طرح جدید بیمه‌نامه جامع مجتمع‌های مسکونی نوین، افزوده شدن پوشش «افزایش دیات در سال‌های آتی» یکی دیگر از ویژگی‌های جدید این بیمه‌نامه است. این پوشش با توجه به افزایش هرساله نرخ دیات ارائه شده است. با توجه به آنکه در بسیاری از موارد رأی دادگاه در سال‌های پس از وقوع حادثه صورت می‌گیرد و بر طبق قانون، غرامت بر اساس قیمت دیه روز محاسبه می‌شود، این پوشش می‌تواند دغدغه بسیاری از مدیران ساختمان را در صورت افزایش نرخ دیه در سال‌های آتی بر طرف کند.

همچنین در بازنگری جدید بیمه‌نامه جامع مجتمع‌های مسکونی پوشش «تعهدات آسانسور مطابق ظرفیت اعلام شده» نیز افزوده شده است. در این پوشش خسارت‌های ایجاد شده بر اثر حوادث رخ داده در آسانسور برای استفاده کنندگان بر حسب ظرفیت مجاز آن در مجتمع مسکونی محاسبه می‌شود.

گفتنی است در بیمه‌نامه جامعه مجتمع‌های مسکونی؛ ساختمان، تأسیسات و خودروی متعلق به ساکنین در مقابل خطرات آتش سوزی، صاعقه، انفجـار، طوفـان، سـیل‌، زلزله، آتشفشـان وریزش سـقف ناشی از سـنگینی برف تحت پوشش قرار می‌گیرند.

همچنین با توجه به مسئولیت‌های متعدد مدیر یا هیأت مدیره ساختمان یا مجتمع‌های مسکونی، این بیمه‌نامه پوشش‌هایی مانند مسئولیت هیأت مدیره در قبال کارکنان، مسئولیت هیأت مدیره در قبال استفاده کنندگان از آسانسور و مسئولیت هیأت مدیره در قبال ساکنین و اشخاص ثالث را ارائه می‌د‌هد.

https://naghdineh.ir/page/101931/
لینک مطلب :
چاپ print version