جهش 313 درصدی سود خالص لیزینگ ایران زمین

جهش 313 درصدی سود خالص لیزینگ ایران زمین

نقدینه- سود خالص شرکت لیزینگ ایران زمین در سال گذشته 313 درصد رشد کرد و از 508 میلیارد ریال عبور کرد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در حالی که سود خالص شرکت لیزینگ ایران زمین در پایان سال 1400 معادل 122 میلیارد و 887 میلیون ریال اعلام شده بود این رقم در پایان سال گذشته به 508 میلیارد و 95 میلیون ریال افزایش یافت که نشان دهنده رشدی 313 درصدی است.

بر اساس این گزارش، لیزینگ ایران زمین که با سرمایه ثبتی 1.600 میلیارد ریال در حال فعالیت است در مقطع پایان سال گذشته، 898 میلیارد و 510 میلیون ریال درآمد عملیاتی داشته که نسبت به درآمد 316 میلیارد و 929 میلیون ریالی مدت مشابه سال ماقبل، 184 درصد رشد داشته است.

بر این اساس، لیزینگ ایران زمین در پایان اسفندماه پارسال، سود عملیاتی معادل 570 میلیارد و 889 میلیون ریال به ثبت رسانده که نسبت به سود 118 میلیارد و 518 میلیون ریالی پایان سال 1400 افزایشی 382 درصدی را نشان می دهد.

سود ناخالص این شرکت وابسته به بانک ایران زمین هم در پایان سال 1400 معادل 212میلیارد و 942 میلیون ریال بوده که در پایان سال 1401 با رشد 221 درصدی به 683 میلیارد و 588 میلیون ریال افزایش یافته است.

آمار منتشره نشان می دهد که سود هر سهم لیزینگ ایران زمین هم با افزایشی 29 درصدی از 246 ریال به 318 ریال رسیده است.

این گزارش حاکی است، جمع دارایی های این شرکت لیزینگی هم در پایان اسفندماه 1400 معادل 2.111 میلیارد و 894 میلیون ریال بوده که به رقم 3.683 میلیارد و 221 میلیون ریال در پایان سال گذشته افزایش یافته که حاکی از رشدی 74 درصدی است.

https://naghdineh.ir/page/100604/
لینک مطلب :
چاپ print version