بیش از ۴ میلیارد تراکنش بانکی در نیمه نخست امسال انجام شد

بیش از ۴ میلیارد تراکنش بانکی در نیمه نخست امسال انجام شد

نقدینه -بانک مرکزی اعلام کرد: بیش از ۴ میلیارد تراکنش در شاپرک طی ۶ ماه نخست امسال انجام شده است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، بر اساس آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی از تراکنش شاپرک در نیمه نخست امسال ۲۴ هزار و ۶۵۱ میلیون و ۸۲۵ هزار تراکنش به ارزش ۵۶۸۳ هزار میلیارد تومان انجام شده است.

در شهریور امسال در مجموع ۴۱۹۳ میلیون تراکنش انجام شده است. ارزش تراکنش انجام شده در این دوره حدود ۹۹۴ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان است.

براساس این گزارش ارزش تراکنش‌ها در شهریور ۴۳۱ میلیارد تومان بیش از ماه قبل بوده است

گفتنی است، در کل کشور هشت میلیون و ۱۰ هزار و ۸۴۸ پایانه فروش تراکنش در کشور فعال است.

https://naghdineh.ir/page/100211/
لینک مطلب :
چاپ print version