2
آخرین خبرها
سه شنبه 1 دى 1394


نقدینه-با حضور همه شرکت های فعال واجد شرایط انجمن ملی لیزینگ ایران تشکیل می شود.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در راستای اجرای ماموریت های ناشی از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر ساماندهی تشکل های اقتصادی در دستور کار اتاق ایران قرار گرفت. هیات پس از بحث و تبادل نظر مقرر کرد انجمن ملی لیزینگ ایران با حضور همه شرکت های فعال واجد شرایط در حوزه لیزینگ تشکیل شود و در این راستا انجمن شرکت های لیزینگ و کانون شرکت های لیزینگ می بایست منحل گردند.
بر همین اساس مقرر شد معاونت تشکل های اتاق بازرگانی مطابق ضوابط مربوطه نسبت به جذب شرکت های فعال در حوزه لیزینگ ، تدوین پیش نویس اساسنامه و برگزاری مجمع عمومی موسسین انجمن ملی لیزینگ اقدام مقتضی را بعمل آورد.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.