برگزاری اولین جلسه کمیته عالی نظام پیشنهادات پست بانک ایران

برگزاری اولین جلسه کمیته عالی نظام پیشنهادات پست بانک ایران

نقدینه - اولین جلسه کمیته عالی نظام پیشنهادات پست بانک ایران د‌ر سال ۱۴۰۰ عصر دیروز  برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری نقدنیه ، اولین جلسه کمیته عالی نظام پیشنهادات پست بانک ایران د‌ر سال ۱۴۰۰ عصر دیروز (یکشنبه دهم مرداد) با هدف بحث و بررسی پیشنهادهای رسیده و اتخاذ تصمیم در مورد آنها، با حضور بهزاد شیری مدیرعامل بانک برگزار شد.

http://naghdineh.com/page/72533/
لینک مطلب :
چاپ print version