شاخص‌های اقتصادی در بهار ۹۹چگونه بوده‌است؟

مرکز آمار در گزارشی اعلام کرد؛

شاخص‌های اقتصادی در بهار ۹۹چگونه بوده‌است؟

نقدینه -   متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری با افزایش ۹۴ درصدی از ۲۷ میلیون و ۸۸۲ هزار تومان در سال ۹۴ به ۵۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در سال ۹۸ رسیده است؛ در حالیکه هزینه خالص طی همین مدت با رشد ۸۰ درصدی از ۲۶ میلیون و ۲۳۹ هزار تومان به ۴۷ میلیون و ۴۳۷ هزار تومان رسیده است.

 به گزارش پایگاه خبری نقدینه ،  مرکز آمار در گزارشی به بررسی وضعیت اجتماعی و فرهنگی کشور پرداخته است. بر اساس این گزارش و طبق نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 و پیش بینی‌های جمعیتی متکی بر آن، جمعیت کشور از 78 میلیون و 940 هزار نفر در سال 1395 به 83 میلیون و 73 هزار نفر در سال 1398 افزایش یافته است.

جمعیت فعال 15 ساله و بیشتر در سالهای 1395تا 1398 دارای روندی صعودی بوده است به طوریکه از 25 میلیون و 723 هزارنفر به 27 میلیون و 167 هزار نفر رسیده است. در فصل بهار 1399 جمعیت فعال کشور برابر 25 میلیون و 468 هزار نفر بوده است که نسبت به زمستان 1398 ،756 هزار نفر و نسبت به بهار 1398 ،یک میلیون و 933 هزار نفر کاهش داشته است.

جمعیت فعال 65 ساله و بیشتر طی سالهای 1395 تا 1398 روندی صعودی داشته است به طوریکه از 546 هزار نفر به 612 هزار نفر رسیده است. در بهار 1399 جمعیت فعال 65 ساله و بیشتر 563 هزار نفر بوده است که نسبت به زمستان 1398 ،7 هزار نفر و نسبت به فصل بهار 1398 تعداد 83 هزار نفر کاهش داشته است.

http://naghdineh.com/page/62826/
لینک مطلب :
چاپ print version