رشد ۱۴۵۱ واحدی شاخص بورس

رشد ۱۴۵۱ واحدی شاخص بورس

نقدینه -شاخص بورس در پایان داد و ستدهای روز جاری با رشد ۱۴۵۱ واحدی به یک میلیون و ۹۹۴ هزار و ۷۹۰ واحد رسید.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، آمار معاملات بورس نشان می‌دهد که اکثر شاخص‌های بورس با رشد دسته جمعی مواجه شدند.

نوسان شاخص‌ها

به گزارش ایبنا ، بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری همه شاخص‌های بورس با رشد دسته جمعی مواجه شدند به طوری که شاخص کل با ۱۴۵۱ واحد صعود معادل ۰.۰۷ درصد به یک میلیون و ۹۹۴ هزار و ۷۹۰ واحد، شاخص‌ قیمت «وزنی - ارزشی» با ۳۸۱ واحد افزایش معادل ۰.۰۷ درصد به ۵۲۴ هزار و ۵۴۶ واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۱۶۰۹ واحد افزایش معادل ۰.۳۱ درصد به ۵۲۷ هزار و ۴۸۸ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۱۰۵۶ واحد افزایش معادل ۰.۳۱ درصد به ۳۴۶ هزار و ۲۵۲ واحد، شاخص آزاد شناور با (۲۹۳۶) واحد افت معادل (۰.۱۱) درصد به ۲ میلیون و ۵۶۴ هزار و ۱۴۹ واحد، شاخص بازار اول با (۸۸۰۱) واحد افت معادل (۰.۶۱) درصد به یک میلیون و ۴۳۵ هزار ۴۲۷ واحد و شاخص بازار دوم با ۴۳۰۸۲ واحد صعود معادل ۱.۰۶ درصد به ۴ میلیون و ۱۲۵ هزار و ۵۲۶ واحد رسید.

 نمادهای تاثیر گذار

از سویی دیگر امروز ۷ نماد « شستا با ۴۶۶۰ واحد، فارس با ۴۶۴۰ واحد، فملی با (۳۹۵۶) واحد، شپنا با (۲۹۳۰) واحد، خودرو با (۲۶۶۰) واحد، تاپیکو با ۱۹۱۶ واحد و پارسان با ۱۵۰۴ واحد» بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

وضعیت نماگر صنایع

این گزارش می افزاید، امروز شاخص‌های صنایع تالار شیشه ای نیز با نوسان مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «وسایل ارتباطی با ۱۲۸۰۴ واحد صعود معادل ۴.۹۸ درصد به ۲۶۹ هزار و ۸۷۹ واحد، محصولات چوبی با ۷۱۶۷۸ واحد افزایش معادل ۴.۴۱ درصد به یک میلیون و ۶۹۷ هزار و ۱۰۵ واحد، انتشار و چاپ با ۱۴۲۰۹۰ واحد رشد معادل ۴.۲۸ درصد به ۳ میلیون و ۴۶۲ هزار و ۸۸۸ واحد، فنی مهندسی با (۴۶۹) واحد افت معادل (۳.۷۲) درصد به ۱۲ هزار ۱۵۳ واحد، محصولات کاغذ با (۸۴۳۶) واحد کاهش معادل (۳.۸۸) درصد به ۲۰۹ هزار و ۹۳ واحد، ذغالسنگ با (۱۷۳۲) واحد ریزش معادل (۴.۴۷) درصد به ۳۶ هزار و ۹۹۱ واحد، اطلاعات و ارتباطات با (۷۸) واحد افت معادل (۴.۸۰) درصد به یک هزار و ۵۶۷ واحد» رسید.

بیشترین افزایش و کاهش قیمت ها

در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص میکند: قیمت سهام نمادهای «کسرام با ۱۹.۱۳ درصد، دتماد با ۱۴.۲۹ درصد، شسپا با ۸.۴۴ درصد، آسیا با ۵ درصد، کسرا با ۵ درصد، وآذر با ۵ درصد و وخاور با ۵ درصد» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «ورنا با (۴.۹۹) درصد، سصوفی با (۴.۹۸) درصد، شکربن با (۴.۹۷) درصد، ختور با (۴.۹۷) درصد، وساپا با (۴.۹۶) درصد، کپارس با (۴.۹۶) درصد و فجام با (۴.۹۴) درصد» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند و در تابلوهای بورس به ثبت رسیدند.

به این ترتیب، در پایان داد و ستدهای روز جاری بورس، در ۲ میلیون و ۴۶۸ هزار نوبت معاملاتی، ۱۳ هزار و ۳ میلیارد برگه اوراق بهادار به ارزش ۲۴۶ هزار و ۳۹۹۲ میلیارد تومان در بورس معامله شد.

جزییات معاملات بورس در یک نگاه

http://naghdineh.com/page/57634/
لینک مطلب :
چاپ print version