پست بانک به سپرده های سرمایه گذاری، 5.303 میلیارد ریال سود داد

در 8 ماه گذشته

پست بانک به سپرده های سرمایه گذاری، 5.303 میلیارد ریال سود داد

نقدینه- شرکت پست بانک ایران در 8 ماه گذشته، 5.303 میلیارد و 896 میلیارد ریال به سپرده های سرمایه گذاری، سود پرداخت کرد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، عمده سود پرداختی پست بانک به سپرده ها مربوط به سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت با مبلغی معادل 3.062 میلیارد و 979 میلیون ریال بوده است.

در عین حال مبلغ سود پرداختی به سپرده های کوتاه مدت پست بانک در 8 ماه ابتدایی امسال، 2.235 میلیارد و 636 میلیون ریال گزارش شده است.

بر اساس گزارش اعلام شده به بورس، پست بانک که با سرمایه 3.233 میلیارد و 451 میلیون ریالی و با نماد وپست در بازار سرمایه کشور فعال است، در یک ماهه منتهی به پایان آبان ماه سال جاری، 850 میلیارد و 448 میلیون ریال به سپرده ها سود پرداخت کرده است.

بر این اساس، وپست از محل اعطای تسهیلات به مشتریان نیز از ابتدای سال مالی تا پایان ماه هشتم سال جاری، 7.313 میلیارد و 143 میلیون ریال درآمد شناسایی کرده که 989 میلیارد و 224 میلیون ریال آن مربوط به یک ماهه منتهی به پایان آبان است.

از کل درآمد شناسایی شده در 8 ماهه امسال پست بانک، 2.462 میلیارد و 637 میلیون ریال آن مربوط به تسهیلات مشارکت مدنی است ضمن این که تسهیلات فروش اقساطی نیز 963 میلیارد و 739 میلیون ریال برای این بانک، درآمد تولید کرده است.


http://naghdineh.com/page/48907/
لینک مطلب :
چاپ print version