دستورالعمل گام به تصویب شورای پول و اعتبار رسید

دستورالعمل گام به تصویب شورای پول و اعتبار رسید

نقدینه- در راستای برنامه‌ بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی، دستورالعمل گواهی اعتبار مولد پیشنهاد و در شورای پول و اعتبارتصویب شد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، بر اساس این دستورالعمل با بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی کشور که در قالب زنجیره‌های تأمین تولید قرار دارند و با برخورداری از ضمانت بانک‌ها و موسسات اعتباری زمینه تامین منابع مورد نیاز سرمایه در گردش فراهم خواهد شد.

به گزارش فارس، گواهی اعتبار مولد به عنوان ابزاری بازار محور و با قابلیت نقل و انتقال در بازارهای پول و سرمایه در کنار سایر ابزارهای موجود است و انتظار می‌رود تسهیلات جدیدی را برای تامین اعتبار بنگاه‌ها و رونق تولید فراهم کند.


http://naghdineh.com/page/48903/
لینک مطلب :
چاپ print version