شاخص بورس ۶۵۶ واحد افزایش یافت

شاخص بورس ۶۵۶ واحد افزایش یافت

نقدینه- شاخص بورس روز جاری با رشد ۶۵۶واحدی در پایان معاملات به ۳۰۵هزار و ۳۳۳واحد رسید.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، آمار معاملات بورس نشان می‌دهد که شاخص‌های بورس در پایان داد و ستدهای امروز با رشد مواجه شدند.

رشد شاخص ها

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری اکثر شاخص‌های بورس با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص کل با ۶۵۶واحد رشد معادل ۰.۲۲درصد به ۳۰۵هزار و ۳۳۳واحد، شاخص‌ قیمت «وزنی - ارزشی» با ۱۷۵واحد افزایش معادل ۰.۲۲درصد به ۸۱هزار و ۸۰۱واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۳۷۲واحد رشد معادل ۰.۴۴درصد به ۸۵هزار و ۶۸۹واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۲۴۹واحد افزایش، معادل ۰.۴۴درصد به ۵۷هزار و ۲۹۶واحد، شاخص آزاد شناور با ۸۷۵واحد رشد، معادل ۰.۲۵درصد به ۳۴۹هزار و ۴۹۳واحد، شاخص بازار اول با ۳۳۸واحد صعود معادل ۰.۱۵درصد به ۲۲۱هزار ۴۶۲واحد و شاخص بازار دوم با ۱۹۵۹واحد رشد معادل ۰.۳۲درصد، به ۶۲۲هزار و ۹۷۰واحد رسید.

 نمادهای تاثیر گذار

از سویی دیگر امروز ۶نماد « وبملت با ۱۴۹واحد، پارس با ۱۱۲واحد، خودرو با ۶۵، فارس با ۶۵واحد، شیران با ۵۸واحد و نوری با ۵۵واحد» رشد، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

نوسان شاخص صنایع

این گزارش می افزاید، امروز شاخص‌های صنایع تالار شیشه ای نیز با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «وسایل ارتباطی با ۴۵۷واحد صعود معادل ۳.۸۲درصد به ۳۱۵هزار و ۷۱۰واحد، منسوجات با ۹۴واحد افزایش معادل ۲.۳۷درصد به ۳۰۲واحد، اداره بازارهای مالی با ۴واحد رشد معادل ۲.۲۲درصد به ۶۲هزار و ۶۵۴واحد، محصولات چرمی ۱۸۰واحد افزایش معادل ۱.۹۴درصد به ۹هزار و ۴۹۱واحد، قند و شکر با ۹۹۷واحد رشد، معادل ۱.۹۳درصد به ۵۲هزار و ۷۵۱واحد، ذغالسنگ با (۱۸۰) واحد افت معادل (۱.۹۲) درصد به ۹هزار و ۲۴۰واحد، اطلاعات و ارتباطات با (۱۰.۴۷) واحد کاهش معادل (۳.۲۵) درصد به ۳۱۱واحد» رسید.

بیشترین کاهش قیمت ها

در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می‌کند: قیمت سهام نمادهای «سفار، قثابت، کاما، پدرخش، شسینا، دروز و لابسا» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «وپارس، غالبر، سیلام، کپشیر، ساراب، دابور و مداران» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند و در تابلوهای بورس به ثبت رسیدند.

به گزارش ایبِنا، به این ترتیب، در پایان داد و ستدهای روز جاری بورس، در ۳۵۲هزار نوبت معاملاتی، ۲میلیارد و ۹۲۶میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۱۲هزار و ۳۵۸میلیارد تومان در بورس معامله شد.

 

http://naghdineh.com/page/48317/
لینک مطلب :
چاپ print version