اطلاعیه خزانه‌داری کل درباره اجرای تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۸

اطلاعیه خزانه‌داری کل درباره اجرای تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۸

نقدینه- اطلاعیه معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور در خصوص اجرای تبصره ۲۱قانون بودجه سال ۹۸کل کشور اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی، در پی اخبار برخی از رسانه های گروهی مبنی بر ابهام در اجرای تبصره ۲۱قانون بودجه سال۹۸کل کشور و ارتباط آن با اجرای ماده ۲۹قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، اطلاعیه ای صادر کرد.

در این اطلاعیه اعلام شده است، بر اساس تبصره ۲۱قانون بودجه سال ۹۸کل کشور و ماده ۴۲ضوابط اجرایی قانون مذکور، این معاونت سامانه درخواست وجه الکتریکی و درگاه پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت را راه اندازی و کلیه دستگاه های اجرایی مشمول، از طریق بستر یاد شده، درخواست وجوه صادره را به خزانه داری ارسال می کنند.

این گزارش در ادامه می افزاید: اهداف اجرایی تبصره ۲۱قانون بودجه سال ۹۸کل کشور با ماده ۲۹قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه که مسئولیت آن طبق مصوبه دولت بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور است، متمایز است.

http://naghdineh.com/page/45189/
لینک مطلب :
چاپ print version