لیزینگ رایان سایپا 1586 میلیارد ریال سود عملیاتی کسب کرد

در دوره منتهی به 30 اسفند 95

لیزینگ رایان سایپا 1586 میلیارد ریال سود عملیاتی کسب کرد

نقدینه- از سود ناخالص این دوره شرکت لیزینگ رایان سایپا هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی کسر و خالص سایر درآمدهای عملیاتی اضافه شد و سود عملیاتی دوره به مبلغ یک هزار و ۵۸۶ میلیارد و ۷۰۰میلیون ریال رسید.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، شرکت لیزینگ رایان سایپا در دوره یکساله منتهی به ۳۰ اسفندماه ۹۵ مبلغ یک هزار و ۷۷۹ میلیارد و ۵۷۹میلیون ریال سود انباشته در حساب های این شرکت منظور کرد.
بر اساس این گزارش، شرکت لیزینگ رایان سایپا در دوره یکساله منتهی به ۳۰ اسفندماه ۹۵ را حسابرسی شده و با سرمایه چهار هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال منتشر کرد.
بر این اساس، این شرکت در سال گذشته موفق شد مبلغ چهار هزار و ۹۹۹ میلیارد و ۱۷۷میلیون ریال درآمد حاصل از عملیات لیزینگ کسب کند.
از درآمد حاصل از عملیات لیزینگ این شرکت هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ کسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ دو هزار و ۳۳۵ میلیارد و ۱۹۱میلیون ریال رسید.
http://naghdineh.com/page/26003/
لینک مطلب :
چاپ print version