2
آخرین خبرها
چهارشنبه 8 آبان 1398


نقدینه- بر اساس آمار منتشره روی کدال سازمان بورس، پست بانک ایران از محل تسهیلات اعطایی ازابتدای سال مالی تا پایان مهرماه سال جاری، 6.323 میلیارد و 919 میلیون ریال درآمد کسب کرده است.


به گزارش پایگاه خبری نقدینه، مانده تسهیلات اعطایی پایان دوره پست بانک ایران با نماد وپست و سرمایه 3.232 میلیارد و 451 میلیون ریالی، 100.626 میلیارد و 525 میلیون ریال بوده است.

همچنین مانده سپرده های سرمایه گذاری پایان دوره پست بانک ایران 94.531 میلیارد و 912 میلیون ریال گزارش شده است.

در عین حال، وپست از ابتدای سال مالی تا پایان 30 مهرماه 98 معادل 4.453 میلیارد و 448 میلیون ریال به سپرده های سرمایه گذاری سود پرداخت کرده است.


<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.