2
آخرین خبرها
سه شنبه 16 مهر 1398


نقدینه- در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، سرمایه بانک خصوصی سامان دو برابر می شود.


به گزارش پایگاه خبری نقدینه، هیات مدیره بانک سامان با نماد "سامان" پیشنهاد خود را برای افزایش سرمایه این بانک بورسی از 800 میلیارد تومان به 1.600 میلیارد تومان به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام ارائه کرد.

بر اساس این گزارش، هیات مدیره بانک سامان با توجه به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 17مهرماه 95 هیات مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار) گزارش توجیهی خود را برای افزایش سرمایه از مبلغ 8,000,000,000,000 ریال به مبلغ 16,000,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته ،سایر اندوخته ها منتشر کرد.

گزارش توجیهی این افزایش سرمایه که با هدف رعایت الزام بانک مرکزي مبني بر افزايش سرمايه بانک سامان از محل سود ناشي از افزايش نرخ ارز و ايجاد زيرساخت رشد پايدار و همچنين اصلاح ساختار مالي که 15 به تصویب هیات مدیره رسیده  است برای اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده و اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود.


<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.