2
آخرین خبرها
جمعه 3 خرداد 1398


نقدینه- تراز تجاری اتحادیه اروپا با ایران در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۹به دلیل کاهش شدید واردات این اتحادیه از کشورمان مثبت شده و مازاد تجاری آن به ۰.۸میلیارد یورو رسیده است.

 

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به وضعیت تجارت اتحادیه اروپا با ایران و سایر کشورها را بررسی کرده و نوشته است: تراز تجاری اتحادیه اروپا با کشورهای خارج از منطقه، در فصل نخست سال ۲۰۱۹نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۸معادل منفی ۲۴میلیارد یورو بوده که کسری آن نسبت به فصل اول سال ۲۰۱۸تشدید شده است.

صادرات کالایی اتحادیه اروپا (EU ۲۸) به سایر کشورهای خارج از این اتحادیه، در فصل اول سال جاری میلادی معادل ۴۸۳.۶میلیارد یورو بوده که نسبت به فصل اول سال ۲۰۱۸حدود ۳.۱. درصد رشد داشته است.

واردات این اتحادیه از سایر نقاط جهان به جز ۲۸کشور عضو نیز ۵۰۷.۶میلیارد یورو بوده که با رشد ۶.۱درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۸مواجه شده است. براین اساس تراز تجاری اتحادیه اروپا در مدت زمان مورد بررسی معادل منفی ۲۴میلیارد یورو بوده که کسری آن نسبت به فصل اول سال ۲۰۱۸تشدید شده است.

با این وجود در مدت زمان مورد گزارش، تجارت اتحادیه اروپا با اعضای خود با رشد ۳.۹درصدی نسبت به فصل اول ۲۰۱۸به ۹۱۴.۳میلیارد یورو رسیده است.

  تجارت اتحادیه اروپا با ایران

تراز تجاری اتحادیه اروپا با ایران در سه ماهه اول ۲۰۱۸دارای کسری و معادل منفی ۰.۵میلیارد یورو بوده که به دلیل واردات ۲.۹میلیارد یورویی اتحادیه اروپا (در مقابل ۲.۴میلیارد یورو صادرات آن به ایران) بوده است.

در فصل نخست سال ۲۰۱۹با کاهش شدید واردات اتحادیه اروپا از ایران (کاهش ۹۲.۵درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۸) تراز تجاری این اتحادیه با ایران مثبت شده و مازاد تجاری اتحادیه اروپا با ایران در مدت مذکور به ۰.۸میلیارد یورو رسیده است. همچنین صادرات اتحادیه اروپا به ایران در این مدت به میزان ۵۶درصد کاهش یافته است.

براساس این گزارش، واردات بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا از ایران در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۹نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن کاهش چشمگیری داشته است. کشورهای ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و یونان که در فصل اول ۲۰۱۸بیشترین واردات را از ایران داشته‌اند، در فصل نخست سال جاری میلادی، هر کدام بالغ بر ۹۵درصد واردات خود را کاهش داده اند. در این مدت بیش از ۴۲درصد از واردات آلمان از ایران نیز کاهش یافته است.

از سوی دیگر صادرات بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا به ایران نیز در این مدت کاهش چشمگیری داشته است. کشورهای آلمان، ایتالیا و فرانسه که بزرگترین صادرکنندگان کالا به ایران در فصل اول سال ۲۰۱۸بوده اند، در مدت مشابه سال ۲۰۱۹میزان صادرات خود به ایران را بیش از ۵۰درصد کاهش داده‌اند.

بررسی روند تجارت کالایی ایران و اروپا

در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۹و در گروه محصولات غذایی، واردات اتحادیه اروپا از ایران در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۵۳درصد کاهش نشان می‌دهد. عامل اصلی این موضوع کاهش واردات آلمان و اسپانیا به عنوان بزرگترین واردکنندگان مواد غذایی از ایران با رشد منفی ۶۴درصد (سهم منفی ۲۶واحد درصدی در کاهش ۵۳درصدی) و رشد منفی ۳۶درصد (سهم منفی ۶.۳واحد درصدی در کاهش ۵۳درصدی) بوده است.

از سوی دیگر، صادرات اتحادیه اروپا به ایران در گروه مواد و محصولات غذایی حدود ۶۱درصد افزایش یافته که افزایش صادرات دو کشور آلمان و فرانسه به ترتیب ۵۲درصد و ۴۴درصد بیشترین اثر را در افزایش ۶۱درصدی داشته اند.

کشور آلمان بزرگترین وارد کننده مواد خام به جز سوخت از ایران بوده و میزان واردات این کشور در فصل نخست سال ۲۰۱۹با کاهش ۲۷درصدی نسبت به فصل نخست سال ۲۰۱۸مواجه شده است. این کاهش به میزان منفی ۱۵واحد درصد در کاهش ۲۵درصدی مجموع واردات اتحادیه اروپا از ایران در این گروه و در مدت مذکور مشارکت داشته است.

صادرات مواد خام به جز سوخت توسط اتحادیه اروپا به ایران نیز در مدت مذکور ۳۳درصد کاهش داشته که آلمان به عنوان بزرگترین صادرکننده آن به ایران در میان سایر اعضای اتحادیه اروپا ۱۷درصد کاهش صادرات داشته است (سهم منفی ۷واحد درصدی در کاهش ۳۳درصدی).

در گروه سوخت های معدنی واردات اتحادیه اروپا از ایران در فصل اول ۲۰۱۹نسبت به مدت مشابه ۲۰۱۸کاهش ۱۰۰درصدی داشته است. در صادرات این گروه توسط اتحادیه اروپا به ایران نیز کاهش ۴۹درصدی در مدت مذکور مشاهده شده است.

در گروه محصولات شیمیایی، مجموع واردات اتحادیه اروپا از ایران در سه ماهه نخست ۲۰۱۹نسبت به سه ماهه نخست ۲۰۱۸حدود ۳درصد کاهش یافته است. در این میان کاهش واردات ایتالیا و آلمان (به ترتیب ۷۱درصد کاهش و ۳۱درصد کاهش) بیشترین اثر را در کاهش صادرات داشته اند اما کشورهای مجارستان، یونان و بلژیک در فصل نخست سال ۲۰۱۹واردات خود را از ایران افزایش داده اند.

به گزارش ایبِنا، صادرات این گروه کالایی نیز در مدت مذکور ۳۳درصد کاهش داشته که مهم ترین عامل آن کاهش ۲۹درصدی صادرات آلمان به ایران بوده است (سهم منفی ۸.۲واحد درصدی از کاهش ۳۳درصدی کل صادرات اتحادیه اروپا به ایران).

 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.