2
آخرین خبرها
شنبه 17 فروردين 1398


نقدینه- یک شرکت و جایگاه سوخت دولتی در نخستین مزایده امسال سازمان خصوصی‌سازی، در روز ۲۷فروردین ماه واگذار می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، نخستین مزایده سال ۹۸سازمان خصوصی‌سازی در حالی در روز ۲۷فروردین برگزار می‌شود که قرار است در این مزایده سهام یک شرکت و جایگاه سوخت دولتی روی میز فروش برود.

بر این اساس ۴۶.۵درصد سهام شرکت پیمانکاری کارهای زیربنایی آب – پیکاب شامل ۱۱۱هزار و ۷۲۰سهم به قیمت پایه هر سهم یک میلیون و ۴۹۲هزار و ۸۹۸ریال و ارزش کل پایه ۱۶۶میلیارد و ۷۸۶میلیون و۵۶۴هزار و ۵۶۰ریال به مزایده گذاشته خواهد شد.

مبلغ سپرده شرکت در این مزایده نیز ۵میلیارد و ۳میلیون و ۵۹۶هزار و ۹۳۷ریال تعیین شده است و این بلوک ۴۶.۵درصد سهام شرکت پیمانکاری کارهای زیربنایی آب – پیکاب به‌صورت ۲۰درصد نقد و بقیه اقساط۲ساله واگذار می‌شود.

این گزارش می‌افزاید: در این مزایده جایگاه سوخت دَیّر متعلق به استان بوشهر نیز به قیمت پایه ۲۹میلیارد و ۹۰میلیون و ۲۴۲هزار و ۹۲۴ریال به ‌صورت ۲۰درصد نقد و بقیه اقساط ۴ساله واگذار خواهد شد.

این در شرایطی است که مبلغ سپرده شرکت در مزایده این جایگاه سوخت نیز یک میلیارد و ۱۷۲میلیون و ۷۰۷هزار و ۲۱۹ریال تعیین شده است.

  

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.