2
آخرین خبرها
دوشنبه 22 بهمن 1397


نقدینه- بررسی آمارهای تازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد در آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال میزان نقدینگی 22.1 درصد و شبه پول 19.5 درصد افزایش یافت.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، بخش پولی و بانکی شامل خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی (بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسه های اعتباری غیربانکی، بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی و بانک‌های غیردولتی) و موسسه های اعتباری غیربانکی و نیز ارقام عمده پولی و اعتباری و تسهیلات اعتباری بانک‌ها و موسسه های اعتباری به تفکیک عقود اسلامی می‌شود.

بر پایه آمارهای اعلام شده، در آذرماه امسال ارزش اسکناس و مسکوک در دست اشخاص 455 هزار میلیارد ریال برآورد شد. این میزان آذرماه پارسال 348 هزار و 600 میلیارد ریال بود؛ بنابراین رشد 30.5 درصدی را رقم زده است.

آذرماه امسال ارزش پول موجود در کشور 2446 هزار و 200 میلیارد ریال شد که نسبت به آذرماه پارسال 41 درصد بیشتر شد.

حجم شبه پول نیز به 15199 هزار و 600 میلیارد ریال رسید که 19.5 درصد بیش از مدت مشابه سال 1396 است.

شبه پول عبارت است از سپرده های غیر دیداری (مدت دار) مانند سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت و حساب‌های پس انداز، اوراق قرضه و اسناد خزانه؛ به عبارت دیگر همه اوراقی که برای نقد شدن آن به گذشت زمان قانونی نیاز است (بجز قرض الحسنه پس انداز که در هر زمان با مراجعه “دارنده حساب” وجوه اندوخته شده قابل وصول است).

** بدهی بخش غیردولتی

بدهی بخش غیردولتی به بانک ها و موسسه های اعتباری (بدون سود آتی) در آذرماه امسال به 10734 هزار و 200 میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال 17.9 درصد افزایش نشان می دهد.

در این میان، بانک های غیردولتی و موسسه های اعتباری غیربانکی 64.6 درصد از مجموع این بدهی ها را به خود اختصاص می دهد و سهم بانک های تخصصی و تجاری به ترتیب حدود 19.3 درصد و 16 درصد است.

در آذرماه امسال مجموع سپرده های بخش غیردولتی 17190 هزار و 800 میلیارد ریال بود که سهم بانک های غیردولتی و موسسه های اعتباری غیربانکی 69.5 درصد از مجموع برآورد شد و بانک های تجاری با 20.1 و بانک های تخصصی با 10.4 درصد، در رده های بعدی قرار گرفتند.

** ارزش سپرده های دیداری

ارزش سپرده های دیداری در آذرماه به 1991 هزار و 200 میلیارد ریال رسید که نسبت به آذرماه پارسال رشد 43.7 درصدی را نشان می دهد.

در این بخش سهم سپرده های جاری 1690 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به مدت مشابه پارسال 49.1 درصد افزایش یافت.

ارزش خالص چک ها نیز 46 هزار و 200 میلیارد ریال شد که نسبت به پارسال 5.9 درصد عقبگرد داشت.

** ارزش سپرده های غیردیداری

در پایان پاییز امسال ارزش سپرده های غیردیداری رقم 15199 هزار و 600 میلیارد ریال ثبت شد که در همسنجی با آذرماه پارسال 19.5 درصد بیشتر شد.

در این بخش، سهم سپرده های قرض الحسنه پس انداز 888 هزار و 300 میلیارد ریال بود که نسبت به پارسال 27.2 درصد رشد کرد. از این میزان، 88 هزار و 600 میلیارد ریال مربوط به صندوق پس اندار مسکن بود که رشد 12.6 درصدی را رقم زد.

در زیرمجموعه سپرده های غیردیداری، سرمایه گذاری مدت دار با 2 بخش کوتاه مدت و بلندمدت به چشم می خورد.

بررسی ایرنا از نشریه الکترونیکی گزیده آمارهای اقتصادی که در تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد، نشان می دهد مجموع سرمایه گذاری مدت دار در آذرماه امسال به 14042 هزار و 500 میلیارد ریال رسید که نسبت به آذرماه پارسال 18.9 درصد افزایش یافت.

سپرده های بلندمدت با حجم 8691 هزار و 100 میلیارد ریال رشد 20.6 در همسنجی با مدت مشابه پارسال را رقم زد.

سهم سپرده های کوتاه مدت نیز 5351 هزار و 400 میلیارد ریال بود که 16.3 درصد بیشتر از آذرماه 1396 است.

گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخش‌های پولی و بانکی، مالی و بودجه، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه را دربرمی گیرد که روی تارنمای این نهاد مالی به نشانی www.cbi.ir در دسترس است

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.