2
آخرین خبرها
سه شنبه 18 دى 1397


نقدینه- وزیر اقتصاد از بررسی پیشنهاد بانک مرکزی در زمينه حذف چهار صفر از پول ملي در هيات وزيران خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، فرهاد دژپسند درباره حذف چهار صفر از پول ملي، بيان داشت: پيشنهاد بانک مرکزي در اين خصوص، به هيات دولت ارسال شده كه در صورت تصويب به مجلس فرستاده مي شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بيان اينکه موضوع حذف چهار صفر از پول ملي بايد در يک فضاي آرام و بدون هيچگونه فضاسازي مورد بحث قرار گيرد، گفت: تجربه هاي مختلف موفق و ناموفقي در حوزه حذف صفر از پول ملي وجود دارد که بايد تحليل شود و عوامل موفقيت و عدم موفقيت احصاء و با شرايط کشور تطبيق داده شود.
وی افزود: در ادامه باید دید که در شرایط کنوني کشور اين اقدام منتهي به يک تحول اساسي در كشور مي شود يا خير و سپس در اين باره تصميم گيري شود.
دژپسند در خصوص آخرین وضعیت ارز در بازار، گفت: بر اساس عوامل بنیادیني که براي تعيين نرخ ارز وجود دارد، نرخ ارز بايد روند کاهشي را طي کند چرا که با بخشنامه اخير بانك مركزي، عوامل افزايش عرضه فراهم شده و اين بخشنامه در كارگروهي متشكل از پنج عضو دولت و با همكاري اتاق بازرگاني نهايي شده است.
وی با بیان اینکه سیاست هاي طراحي شده در خصوص تقاضا مبني بر تقاضاي کنترل شده است، تصريح کرد: هيچگونه عوامل اداري، نرخ ارز را سرکوب نمي كند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی يادآور شد: بانک مرکزي در بازار سنا دخالت مي کند و در برنامه ششم توسعه نظام ارزي که براي كشور تعيين شده نظام ارزي شناور مديريت شده است كه در اين نظام ارزي به بانك مركزي اجازه داده شده است، اگر نرخ ارز از رقمي بيشتر افزايش يا كاهش يابد اين بانك بتواند در بازار مداخله كند.
دژپسند با بیان اینکه شرایط طبیعي، نياز بازار به مداخله بانک مرکزي را کمتر ايجاب مي كند، ادامه داد: فنري در بازار ارز وجود ندارد كه بخواهد باز شود، اما عوامل بيروني كه دشمن اعمال مي كند نبايد آثار سويي در رفتار اقتصادي تجار ايجاد كند.
به گزارش شادا، وزیر امور اقتصادی و دارایی تصريح کرد: بايد از ارزش پول ملي به عنوان هويت ملي دفاع کرد چرا که عوامل بنيادين به سمت و سوي افزايش قيمت ارز نيست.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.