2
آخرین خبرها
سه شنبه 13 آذر 1397


نقدینه- اخرين وضعيت توانگري مالي شركت هاي بيمه اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، شركت هاي بيمه در اجراي مقررات مصوب شوراي عالي بيمه )آيين نامه شماره 69( موظفند توانگري مالي خود را پس از حسابرسي صورت هاي مالي سالانه، محاسبه و همراه اظهار نظر حسابرس و بازرس قانوني به بيمه مركزي ارسال كنند. در همين راستا اداره كل نظارت مالي پس از بررسي و كنترل محاسبات، آخرين وضعيت نسبت توانگري
هر يك از شركت هاي بيمه براي سالهاي 1391 لغايت 1397 را به شرح زير براي اطلاع عموم ذينفعان اعلام نمود:
-->
<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.