2
آخرین خبرها
دوشنبه 28 آبان 1397


نقدینه- معاملات تالار شیشه ای روز جاری با سقوط بیش از ۵۲۰۰واحدی شاخص کل بورس و عقب گرد این متغیر به کانال ۱۷۳هزار واحدی به پایان رسید.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، جزییات داد و ستدهای بازار سهام بر اساس آمارهای ثبت شده نشان می دهد که همه شاخص های تالار شیشه ای امروز با حداقل ۲.۵درصد ریزش مواجه شدند.
افت شدید شاخص ها
بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری شاخص های بورس با افت شدید دسته جمعی مواجه شدند به طوری که شاخص کل با (۵۲۶۱) واحد ریزش معادل (۲.۹۴) درصد به ۱۷۳هزار ۵۵۷واحد، شاخص قیمت «وزنی - ارزشی» با (۱۵۳۲) واحد کاهش معادل (۲.۹۴) درصد به ۵۰هزار ۵۴۶واحد، شاخص کل «هم وزن» با (۵۵۳) واحد افت معادل (۱.۹۶) درصد به ۲۷هزار و ۷۵۱واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با (۳۹۰) واحد کاهش، معادل (۱.۹۶) درصد به ۱۹هزار و ۵۷۳واحد، شاخص آزاد شناور با (۵۸۹۲) واحد ریزش، معادل (۳.۰۹) درصد به ۱۸۴هزار و ۹۹۴واحد، شاخص بازار اول با (۴۳۵۰) واحد افت معادل (۳.۲۷) درصد به ۱۲۸هزار و ۵۰۵واحد و شاخص بازار دوم با (۸۱۸۶) واحد ریزش معادل (۲.۳۳) درصد، به ۳۴۲هزار و ۶۱۸واحد رسید.
نمادهای تاثیرگذار
از سویی دیگرجزییات داد و ستدهای روز جاری مشخص می کند که امروز ۷نماد «فولاد با (۴۲۸) واحد، وامید با (۲۲۹) واحد، فارس با (۲۲۳) واحد، کگل با (۲۱۸) واحد، شبندر با (۲۱۴) واحد و تاپیکو با (۲۱۴) واحد و ومعادن با (۲۰۹) واحد» افت، بیشترین تاثیر منفی را در ریزش شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.
ریزش دسته جمعی شاخص صنایع
این گزارش می افزاید، روز جاری اکثر شاخص های صنایع تالار شیشه ای با نوسان مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع « بانک ها با (۲۸) واحد کاهش معادل (۳.۵۲) درصد به ۷۸۳واحد، انتشار و چاپ با (۱۰۷۹۸) واحد ریزش شدید معادل (۳.۹۴) درصد به ۲۶۳هزار و ۲۶۹واحد، چند رشته ای صنعتی با (۷۹۸) واحد افت معادل (۳.۹۸) درصد به ۱۹هزار و ۲۳۸واحد، محصولات فلزی با (۱۲۵۳) واحد کاهش معادل (۴.۰۷) درصد به ۲۹هزار و ۵۵۷واحد، فرآورده های نفتی با (۳۱۴۶۴) واحد سقوط، معادل (۴.۳۰) درصد به ۶۹۹هزار و ۵۴۷واحد، فنی مهندسی با (۵۵) واحد کاهش معادل (۴.۷۸) درصد به یک هزار و ۱۰۲واحد، ذغال سنگ با (۱۶۴) واحد افت معادل (۴.۸۸) درصد به ۳هزار و ۲۰۵واحد» رسید.
کاهش و افزایش قیمت ها
در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می کند: قیمت سهام نمادهای «کهمدا، خریخت، فنوال، کاذر، بکام، آپ و سصفها» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «کدما، پترول، سبهان، غبشهر، وامید، کطبس و شلعاب» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند.
توقف نماد یک شرکت بیمه ای
همچنین روز گذشته ناظر بازار اعلام کرد : به استناد ماده ۱۲مکرر ۲دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس نماد معاملاتی شرکت بیمه حافظ به علت نوسان قیمت سهام طی روزهای معاملاتی اخیر متوقف شد و به منظور رعایت دستورالعمل فوق الذکر، ضروری است حداکثر ظرف مدت دو روز کاری سوالات و ابهامات مطرح شده در سامانه تدان توسط شرکت بررسی و پاسخ به آن ها مطابق اطلاعیه اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی افشا شود.
به این ترتیب، در پایان اولین روز معاملاتی بورس در هفته جاری، در ۱۵۸هزار و ۴۶۷نوبت معاملاتی، ۲میلیارد و ۱۹۹میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۷هزار و ۴۷۶میلیارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به ۶۵۹هزار و ۹۵۱میلیارد تومان رسیده است.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.