2
آخرین خبرها
يکشنبه 13 آبان 1397


نقدینه- تعداد شکایت بیمه گذاران از شرکت های بیمه براساس آمار معاونت نظارتی بیمه مرکزی در هفت ماهه نخست سال جاری به ۲هزار و ۴۱۰شکایت رسید.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، براساس آمار منتشر شده در سامانه جامع شکایات معاونت نظارتی بیمه مرکزی، بیشترین شکایت از بین شرکت های بیمه مربوط به بیمه ایران با ۴۱۴شکایت در هفت ماهه نخست سال ۱۳۹۷است که با توجه به سهم حدود ۳۰درصدی این شرکت از بازار کمتر از میانگین است.
این تعداد شکایت ۱۸.۰۱درصد از کل شکایات را به خود اختصاص داده است و متوسط پاسخگویی بیمه ایران به آن ۲۳روز اعلام شده است. از این تعداد شکایت، ۱۵۵شکایت وارد و ۲۵۱شکایت ناوارد اعلام شده است. همچنین به ۸شکایت دیگر نیز رسیدگی نشده است.
بعد از بیمه ایران، بیشترین شکایت از شرکت های بیمه مربوط به بیمه دانا با ۱۸۲شکایت (۹.۱۴درصد) است. براساس آمار اعلام شده از سوی معاونت نظارتی بیمه مرکزی، از این تعداد شکایت، ۷۱شکایت وارد و ۸۰شکایت دیگر ناوارد بوده است.
همچنین تاکنون به ۳۱شکایت دیگر رسیدگی نشده است. البته این سهم از کل شکایت به نسبت سهم بیمه دانا از بازار بیمه، از میانگین شکایات بالاتر است. متوسط پاسخگویی به این شکایات نیز ۱۴روز بوده که از نظر از بیمه ایران جلوتر است.
بیمه ملت سومین شرکتی است که در هفت ماهه نخست سال، بیشترین شکایت از آن شده است. براساس آمار اعلام شده در سامانه جامع شکایات، بیمه گذاران تا پایان مهرماه ۱۷۰شکایت از این شرکت (۷.۳۹درصد) داشته اند. از این تعداد شکایت ۶۶شکایت وارد و ۸۴شرکت ناوارد بوده اند و به سایر شکایات تاکنون رسیدگی نشده است. همچنین متوسط پاسخگویی به این شکایات ۱۹روز بوده است.
اما از سوی دیگر کمترین شکایت مربوط به بیمه مرکزی با یک شکایت بوده است که آن شکایت نیز وارد نبوده است. بیمه مرکزی به تنها شکایت علیه خود نیز ظرف یک روز پاسخ داده است. در هفت ماهه نخست سال بیمه گذاران تنها ۸شکایت از بیمه حکمت صبا داشته اند که از این تعداد یک شکایت وارد و ۲شکایت ناوارد بوده و هنوز به ۵شکایت دیگر نیز رسیدگی نشده است. با این حال میانگین پاسخگویی بیمه حکمت صبا به شکایات ۴۷روز اعلام شده است.
همچنین بیمه تجارت نو در مدت مشابه تنها شاهد ۱۱شکایت بوده که از این تعداد ۲شکایت وارد و ۳شکایت دیگر ناوارد بوده است. این شرکت همچنین به طور میانگین ظرف ۴روز به شکایات رسیدگی کرده است.
به گزارش ایبِنا، البته این آمار نشان می دهد که در هفت ماهه نخست سال جاری متوسط پاسخگویی به شکایت بیمه گذاران از سوی بیمه رازی ۶۲روز، بیمه آرمان ۶۰روز و بیمه میهن ۵۹روز بوده است که قابل تامل است. از این نظر و به طور میانگین بیمه ایران معین ظرف ۳روز، بیمه تجارت نو ظرف ۴روز و بیمه آسماری ظرف ۵روز به شکایات پاسخ داده اند. این در حالی است که متوسط پاسخگویی صنعت بیمه برای پاسخگویی به هر شکایت ۲۳روز بوده است.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.