2
آخرین خبرها
جمعه 23 شهريور 1397


نقدینه- بررسی آمار عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور حاکی از آن است که مبلغ کل تسهیلات اعطایی در تیر ۹۷نسبت به اسفندماه سال ۹۶رشد ۳.۳درصدی داشته است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، بررسی جدیدترین آمار عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور در تیر ۹۷نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری ۱۱۱۷۵.۷هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند سال ۹۶که ۱۰۸۲۳.۲هزار میلیارد ریال بود ۳.۳درصد افزایش یافته است.
همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه ۵.۷درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری قرض‌الحسنه را تشکیل داده و حجم عمده عملکرد تسهیلاتی بانک‌ها مربوط به مشارکت مدنی با ۳۴.۹درصد و فروش اقساطی با ۲۷.۲درصد است.
به لحاظ عددی در پایان تیر ماه سال جاری ۶۳۷.۱هزار میلیارد ریال از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور قرض‌الحسنه بوده که این میزان نسبت به اسفند ماه سال ۹۶که ۵۹۵.۲هزار میلیارد ریال بوده، ۵.۷درصد رشد نشان می‌دهد.
با وجود اینکه از تیرماه سال ۹۴آمار تسهیلات اعطایی بانک‌ها به تفکیک عقود مرابحه و استصناع به انواع تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود اسلامی اضافه شده، اما در تیر ۹۷سهم استصناع از تسهیلات پرداخت شده بانک‌ها و موسسات اعتباری صفر بوده ولی منابع مرابحه ۸.۴درصد بوده است.
وضعیت بانک‌های تجاری
بر پایه این گزارش، تسهیلات پرداخت شده در بانک‌های تجاری کشور در پایان تیر ۹۷متفاوت بوده به نحوی که ۷.۷درصد از وام‌های بانک‌های تجاری قرض‌الحسنه بوده که رقم آن ۱۳۷.۴هزار میلیارد ریال بود. میزان تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه بانک‌های تجاری در اسفند سال قبل از آن ۱۲۷.۹هزار میلیارد ریال بوده است.
در بانک‌های تجاری کشور، سهم عمده تسهیلات پرداختی مانند بانک‌ها و موسسات اعتباری مربوط به فروش اقساطی به میزان ۳۴.۵درصد است که رقم آن ۶۱۹.۵هزار میلیارد ریال در پایان تیر ۹۷بوده است. این میزان در اسفند سال ۹۶معادل ۵۵۱هزار میلیارد ریال بود.
۱۹.۶درصد تسهیلات بانک‌های تجاری به رقم ۳۵۱.۴ هزار میلیارد ریال در پایان تیر ماه به صورت مشارکت مدنی پرداخت شده که این رقم در اسفندماه سال قبل از آن ۳۸۶ هزار میلیارد ریال بوده است. به صورت کلی، سهم عمده تسهیلات پرداختی بانک‌های تجاری در پایان تیر ماه ۹۶ به فروش اقساطی و مشارکت مدنی اختصاص یافته است.
وضعیت بانک‌های تخصصی
همچنین بررسی عملکرد بانک‌های تخصصی در پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف در پایان تیر ماه ۹۷نشان می‌دهد که ۲.۶درصد تسهیلات اعطایی به میزان ۶۴.۲هزار میلیارد ریال در قالب قرض‌الحسنه پرداخت شده که این رقم در پایان سال قبل از آن ۵۹.۵هزار میلیارد ریال بود.
بزرگترین بخش تسهیلات پرداخت شده در بانک‌های تخصصی کشور مربوط به فروش اقساطی می‌شود به نحوی که در پایان تیر ماه سال جاری ۵۵.۶درصد کل تسهیلات اعطایی این بانک‌ها به رقم ۱۳۶۸.۳هزار میلیارد ریال در بخش فروش اقساطی بوده و این رقم در اسفندماه سال ۹۶به میزان ۱۳۶۳.۲هزار میلیارد ریال بود.
بانک‌های تخصصی نیز در بخش مشارکت مدنی تسهیلات قابل توجهی پرداخت کرده‌اند به نحوی که ۱۶.۷درصد کل منابع تسهیلاتی این بانک‌ها در پایان تیر ۹۷به میزان ۴۱۰.۹هزار میلیارد ریال در این بخش پرداخت شده است.
وضعیت بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری
در بخش بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری نیز ۶.۳درصد تسهیلات پرداخت شده در پایان تیر ۹۷به میزان ۴۳۵.۵هزار میلیارد ریال به عنوان قرض‌الحسنه و ۴۵.۴درصد کل اعتبارات ارائه شده به متقاضیان در بخش مشارکت مدنی به رقم ۳۱۴۳.۵هزار میلیارد ریال بوده است.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.