2
آخرین خبرها
چهارشنبه 24 مرداد 1397


نقدینه- معاملات تالار شیشه ای این روزها همچنان با نوسان دنبال می شود به طوری که شاخص کل بورس در پایان داد و ستدهای روز جاری با ۴۵۰واحد ریزش به ۱۳۰هزار و ۴۷۶واحد رسید.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، سهامداران در آخرین روز معاملاتی هفته جاری با کاهش و افزایش شاخص های بورس مواجه شدند به طوری که فرایند کلی بازار سهام نشان می دهد که افت در اکثر نمادها باعث ریزش نماگرهای اصلی این بازار شد.
نوسان شاخص ها
بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری شاخص های بورس با نوسان مواجه شدند به طوری که شاخص کل با (۴۵۰) واحد ریزش معادل (۰.۳۴) درصد به ۱۳۰هزار ۴۷۶واحد، شاخص قیمت «وزنی - ارزشی» با (۱۳۲) واحد کاهش معادل (۰.۳۴) درصد به ۳۸هزار ۲۵۶واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۴۳واحد افزایش معادل ۰.۲۳درصد به ۱۹هزار و ۱۳۵واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۳۰واحد رشد، معادل ۰.۲۳درصد به ۱۳هزار و ۵۴۳واحد، شاخص آزاد شناور با (۵۲۹) واحد کاهش، معادل (۰.۳۸) درصد به ۱۳۹هزار و ۹۲واحد، شاخص بازار اول با (۴۳۴) واحد افت معادل (۰.۴۵) درصد به ۹۵هزار و ۲۶۹واحد و شاخص بازار دوم با (۴۰۷) واحد کاهش معادل (۰.۱۵) درصد، به ۲۶۳هزار و ۹۳۷واحد رسید.
نمادهای تاثیر گذار
از سویی دیگر امروز ۵نماد «فولاد با (۲۳۷) واحد، پارس با (۱۲۳) واحد، شبندر با (۱۱۵) واحد، وغدیر با (۷۱) واحد و تاپیکو با (۶۶) واحد» کاهش، بیشترین تاثیر منفی و ۲نماد « همراه با ۱۵۷واحد و رانفور با ۱۱۲واحد » افزایش، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.
افت شاخص صنایع
این گزارش می افزاید، روز اکثر شاخص های صنایع تالار شیشه ای با افزایش مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «ذغالسنگ با ۴۵۵۴واحد صعود معادل ۵.۲۸درصد به ۹۰هزار و ۸۸۹واحد، انتشار و چاپ با ۸۹واحد افزایش معادل ۴.۶۸درصد به یک هزار و ۹۹۶واحد، رایانه با ۲۶واحد رشد معادل ۳.۹۱درصد به ۷۰۳واحد، رادیویی با ۳۰۵۴واحد صعود معادل ۳.۱۳درصد به ۱۰۰هزار و ۵۱۲واحد، وسایل ارتباطی با (۲۸) واحد افت، معادل (۱.۷۱) درصد به یک هزار و ۶۲۵هزار واحد، فنی مهندسی با (۱۴) واحد کاهش معادل (۲.۱۰) درصد به ۶۸۸واحد، محصولات چوبی با (۳۱۱۳) واحد ریزش معادل (۳.۴۳) درصد به ۸۷هزار و ۷۷۵واحد» رسید.
بیشترین افزایش قیمت
در عین حال، نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می کند: قیمت سهام نمادهای «سکرما، فاذر، رانفور، شسپا، فروس، کدما و وبیمه» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «کحافظ، فلامی، شدوص، خنصیر، کاما، سخزر و لبوتان» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند.
به گزارش ایبِنا،   در پایان معاملات امروز بورس، در ۹۰هزار و ۹۴۱نوبت معاملاتی، یک میلیارد و ۱۵۱میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۳۵۲میلیارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به ۴۹۸هزار و ۵۷۶میلیارد تومان رسید.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.