2
آخرین خبرها
سه شنبه 16 مرداد 1397


نقدینه- عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی اولین انتصاب خودرا در این بانک انجام داد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، رییس کل بانک مرکزی "امیر شکری" را به سمت رییس سازمان اسکناس و مسکوک بانک مرکزی منصوب کرد.
البته امیر شکری در سال های گذشته نیز ریاست سازمان اسکناس و مسکوک را بر عهده داشت.
همتی شب گذشته بسته ارزی دولت را اعلام و از برنامه ریزی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور خبر داده بود.
وی پس از بازگشایی بسته ارزی انتصابات خود در بانک مرکزی را آغاز کرده است.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.