2
آخرین خبرها
يکشنبه 31 تير 1397


نقدینه- داد و ستدهای تالار شیشه ای روز جاری با رشد ۵۳۵واحدی شاخص کل و رسیدن این متغییر به ۱۰۸هزار و ۸۳۰واحد رسید.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، آخرین روز معاملاتی سهامداران در تیر ماه با افزایش شاخص های اصلی بازار همراه شد تا سرمایه گذاران بر خلاف روزهای گذشته با نگرانی های کمتری در تالار شیشه ای فعالیت کنند.
رشد شاخص ها
بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری شاخص های بورس با رشد به کار خود پایان دادند به طوری که شاخص کل با ۵۳۵واحد افزایش معادل ۰.۴۹درصد به ۱۰۸هزار ۸۳۰واحد، شاخص قیمت «وزنی - ارزشی» با ۱۵۹واحد رشد معادل ۰.۴۹درصد به ۳۲هزار ۴۹۹واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۳۴واحد افزایش معادل ۰.۱۹درصد به ۱۸هزار و ۴۳۸واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۲۴واحد رشد، معادل ۰.۱۹درصد به ۱۳هزار و ۱۱۱واحد، شاخص آزاد شناور با ۶۹۹واحد افزایش، معادل ۰.۶۰درصد به ۱۱۷هزار و ۸۶۶واحد، شاخص بازار اول با ۵۱۱واحد افزایش معادل ۰.۶۶درصد به ۷۸هزار و ۴۹۹واحد و شاخص بازار دوم با ۵۱۱واحد صعود معادل ۰.۲۳درصد، به ۲۲۴هزار و ۷۴۹واحد رسید.
نمادهای تاثیر گذار
از سویی دیگر امروز ۶نماد « فملی با ۱۹۲واحد، کچاد با ۸۳واحد، فخاس با ۵۸واحد، کگل با ۵۳واحد، ومعادن با ۴۷واحد و فخوز با ۴۴واحد» کاهش بیشترین تاثیر مثبت و تنها نماد «پارسان با (۶۷) واحد» کاهش بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.
مثبت شدن شاخص صنایع
این گزارش می افزاید، روز جاری اکثر شاخص های صنایع تالار شیشه ای با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «لاستیک با ۸۰۰واحد رشد معادل ۳.۹۰درصد به ۲۱هزار و ۳۲۷واحد، کانه فلزی با ۶۸۱واحد صعود معادل ۲.۲۹درصد به ۳۰هزار و ۳۹۲واحد، فلزات اساسی با ۱۴۴۲واحد صعود معادل ۱.۹۸درصد به ۷۴هزار و ۱۴۹واحد، سایر مالی با ۳۸ واحد افزایش معادل ۱.۶۳به ۲هزار و ۴۱۷واحد، کانی غیر فلزی با ۲۹واحد رشد، معادل ۱.۲۸درصد به ۲هزار و ۳۶۳واحد، ذغال سنگ با (۳۱) واحد کاهش معادل (۱.۹۴) درصد به یک هزار و ۵۹۹واحد، زراعت با (۱۱۷) واحد افت معادل (۲.۲۳) درصد به ۵هزار و ۱۵۲واحد» رسید.
بیشترین کاهش قیمت
در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می کند: قیمت سهام نمادهای «فملی، فساپا، دفارا، وتوصا، فخاس، کاذر و پکرمان» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «شیراز، غبشهر، شفارس، ختراک، بکام، وساخت و شکلر» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند.
به گزارش ایبِنا، در پایان معاملات امروز بورس، در ۶۸هزار و ۷۹۳نوبت معاملاتی، یک میلیارد و ۳۴۴میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۷۳۱میلیارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به ۴۲۳هزار و ۶۹۴میلیارد تومان رسید.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.