2
آخرین خبرها
سه شنبه 19 تير 1397


نقدینه- نخستین دستگاه خودبانک (VTM) بانک آینده،همزمان باآغازجشنواره تابستانی کیش درفرودگاه بین المللی جزیره کیش راه اندازی شد.

به گزارش‌ پایگاه خبری نقدینه، بانک آینده دستگاه خودبانک (VTM) راباهدف گسترش شعب الکترونیکی ودرراستای شتاب دهی به روندتوسعه وپیشرفت درنظام بانکداری الکترونیکی وارتقای رضایت مندی مشتریان،راه اندازی کرده است.
دستگاه VTM که مخفف Virtual Teller Machine است،نسل جدیدوپیشرفته‌دستگاه‌های خودپردازاست که علاوه برارائه تمام خدمات خودپردازبه مشتریان،ازقابلیت انجام بخش عمده ای ازخدمات بانکی شعب وباجه‌‌ های فیزیکی مانند: افتتاح انواع حسابهای بانکی،درخواست صدورودریافت سپرده وصدوردسته چک به صورت الکترونیکی،برخورداراست.
دراین سیستم،مشتری باقرارگرفتندرمقابل دستگاه،میتواند؛بامتصدی بانکی،به صورت صوتی وتصویری (ویدئوکنفرانس)،ارتباط برقرارکرده،ازاومشاوره وراهنمایی گرفته وتمام عملیات بانکی خودرابادستگاه مذکور به انجام برساند.
احرازهویت،ارائه وتحویل مدارک شناسایی موردنیاز،ثبت اثرانگشت وامضای مشتری برای انجام هرگونه عملیات بانکی،ازقابلیت های ویژه دستگاه ویتیام است.
درسیستمVTM ؛مشتری، میتواند؛علاوه بر انجام اقداماتی، نظیر:درخواست رمزاینترنت بانک وتلفنبانک،انتقال وجه داخلی‌(ازسپرده)،انتقال وجه بین بانکی‌(ساتناوپایا)،اینترنت بانک،صدورکارت نقدی،ازامکان درخواست‌های صدوروخریدکارت هدیه بامبلغ وطرح های دلخواه،صورت حساب سپرده،گواهی تمکن مالی وواگذاری چک،بهره مندشود.
ارائه خدمات مشاورهای وراهنمایی به مشتری ان ازطریق ویدئوکنفرانس،درخواست صدوردسته چک،درخواست صدورمجدددسته چک،پرداخت اقساط تسهیلات،اعلام مانده حساب،صورت حساب کارت،دریافت وپرداخت وجه نقد،ازدیگر مزیت های سیستم VTM است.
نصب زیرساختهای لازم وراه اندازی نخستین دستگاه VTM بانک آینده،به مناسبت آغازجشنواره تابستانی کیش وبرای تسهیل اموربانکی مسافران وگردشگران کیش ومشتریان بانک آینده درفرودگاه بین المللی کیش،دراستان هرمزگان صورت گرفته است.
گفتنی‌است؛ «جشنواره تابستانی کیش»ازروزجمعه هشتم تیرماه1397آغاز شده وتاپانزدهم شهریورماه (به مدت 70 روز) ادامه داردوبانک آینده باشعارحمایت از «گردشگری داخلی»،به عنوان یک کالای ایرانی،ازحامیان اصلی این رویدادتابستانی است.

 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.