2
آخرین خبرها
دوشنبه 24 ارديبهشت 1397


نقدینه- بانک آینده در سال 1396، برای تأمین نیازهای تسهیلاتیِ مشتریان گرامی، محصولات متمایزی را متناسب با نیازهای مختلف گروه‌های هدف، طراحی و عرضه نمود.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، محصولات اعتباری متنوع، تحت عناوین: «زندگی»، «رویش»، «بهاور»، «اشتغال»، «متخصصان» و «کاریز»، با اهدافی نظیر: تأمین احتیاجات ضروری مردم؛ از قبیل خرید کالا، خریدخودرو، تهیه جهیزیه، تعمیر و بازسازی مسکن و... پاسخ سریع به نیازهای مالی سپردهگذاران محترم، ارزشآفرینی هر چه بیشتر برای اقشار متخصص جامعه، شامل: پزشکان، مهندسان، وکلا و... تا سقف ده میلیارد ریال، کمک به اشتغالزایی توسط صاحبان اصناف و دارندگان مدارک آموزش فنی و حرفهای، در سطح شعب این بانک عرضه شدند. از طریق محصولات فوق مجموعاً تعداد 13.848 فقره تسهیلات خرد، با جمعکل مبلغ 90.707 میلیارد ریال به متقاضیان و عموم مردم پرداخت شد.
تسهیل فرایند اخذ تسهیلات توسط مشتریان گرامی
بانک آینده نسبت به ساده‌سازی و تسریع فرایند پرداخت تسهیلات اهتمام ویژهای نموده است؛ تا عده بیشتری از مردم بتوانند از تسهیلات بهرهمند شوند. در نتیجه تسهیل فرایند پرداخت تسهیلات، میزان تسهیلات اعطایی به میزان قابل توجهی افزایش یافتبهگونهای که با پرداخت بیش از 25.000 فقره تسهیلات کمتر از سی میلیارد ریال با جمع مبلغ 12.000 میلیارد ریال به بیش از 23.000 مشتری ارجمند، نرخ رشد تعداد مشتریان تسهیلاتی نسبت به سال قبل، 62 درصد میباشد.
صدور انواع ضمانتنامه برای فعالان اقتصادی
در سال1396، برای صاحبان کسب و کار، بیش از 4.000 فقره ضمانت‌نامه با مبلغ کمتر از سی میلیارد ریال صادر شده است.مقایسه عملکرد دو سال گذشته، حاکی از رشد 28 درصدی تعداد و 33 درصدی مبلغ ضمانت‌نامه‌های خرد و متوسط صادره در سال 1396 نسبت به سال 1395 است.
اعطای تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs)، در راستای افزایش نرخ اشتغال در کشور
با توجه به نقش مهم بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs) در اشتغالزایی، در سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» بانک آینده نسبت به تأمین مالی 255بنگاه‌ کوچک و متوسط،با مبلغ 10.655میلیاردریالدر19 استان اقدام کرده است.باعث افتخار است که از طریق تأمین مالی این بنگاه-ها، تعداد 1.203 نفر به میزان اشتغال در واحدهای تولیدیکشور افزوده شد.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.