2
آخرین خبرها
شنبه 25 فروردين 1397


نقدینه- تعداد ۷میلیارد سهم و حق تقدم از ابتدای امسال تاکنون به ارزش ۱۶هزار و ۶۰۲میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار گرفته است.


به گزارش پایگاه خبری نقدینه، از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۱۱روز معاملاتی تعداد ۷میلیارد و ۸۶۵میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۱۶هزار و ۶۰۲میلیارد ریال در ۵۷۰هزار و ۹۰۹دفعه در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار گرفته است.
همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می دهد در این مدت ۵میلیارد و ۵۴۴میلیون سهم به ارزش ۸هزار و ۹۹۱میلیارد ریال در ۲۷۰هزار و ۲۵۳نوبت در بازار اول ۲میلیارد و ۱۸۷میلیون سهم به ارزش ۴هزار و ۲۴۹میلیارد ریال در ۲۹۲هزار و ۷۱۴نوبت در بازار دوم ۲میلیون سهم به ارزش ۲هزار و ۳۰میلیارد ریال در یک هزار و ۴۹۶نوبت در بازار بدهی و ۱۳۲میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش یک هزار و ۳۳۳میلیارد ریال در ۶هزار و ۳۷۸نوبت مورد معامله قرار گرفته است.
این گزارش می افزاید: شاخص کل نیز که معاملات امسال بورس را از ارتفاع ۹۶هزار و ۲۸۹واحد آغاز کرده است تاکنون با ۲واحد کاهش به ارتفاع ۹۶هزار و ۲۸۷واحد رسیده است. شاخص بازار اول نیز در این مدت با ۵۵واخد کاهش و شاخص بازار دوم با ۲۷۲واحد افزایش مواجه شده اند.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.