2
آخرین خبرها
پنجشنبه 30 آذر 1396


نقدینه-  با وجود افزايش فشار ها به صندوق ها درآبان ماه امسال ۵۰هزار سرمايه گذار جديد وارد صندوق هاي سرمايه گذاري شدند.

 به گزارش پایگاه خبری نقدینه، با وجود افزايش فشارها بر صندوق هاي سرمايه گذاري تعداد كل سرمايه گذاران و همين طور تعداد صندوق هاي سرمايه گذاري روز به روز در حال افزايش است. به طوري كه آمار ها نشان مي دهد كه فقط در آبان امسال نزديك به ۵۰هزار سرمايه گذار جديد وارد صندوق هاي سرمايه گذاري شده اند اين در حالي است كه بانك مركزي و سازمان بورس صندوق هاي سرمايه گذاري را ملزم كرده اند كه منابع مالي شان را از بانك ها بيرون بكشند و به جاي آن سهام و اسناد خزانه اسلامي بخرند. تحت تاثير همين فشار ها ظرف دو ماه گذشته دست كم ۱۵هزار ميليارد تومان پول صندوق ها از بانك ها خارج شد و به سمت بورس حركت كرد،به زعم تحليل گران يكي از دلايل رشد شاخص در اين مدت تزريق نقدينگي صندوق ها به بازار سهام بود. هنوز از اطلاعات عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري در آذر ماه اطلاعات كاملي در دست نيست اما پيش بيني مي شود با توجه به رشد شاخص در ماه هاي گذشته شيب نمودار ورود سرمايه گذاران جديد به صندوق هاي سرمايه گذاري بيشتر از آبان ماه باشد. به طور معمول در زمان هاي صعود شاخص مردم تمايل بيشتري براي ورود به بورس دارندو اكنون صندوق هاي سرمايه گذاري به اصلي ترين ابزار ورود مردم به بورس تبديل شده است.
صندوق ها چقدر پول دارند
تازه ترين آمار ها از نشان مي دهد كه اكنون ۲۰۰صندوق سرمايه گذاري در بازار سمرايه فعاليت مي كنند كه اين تعداد صندوق موفق شده است ۱۵۸هزار ميليارد تومان از نقدينگي موجود در دست مردم را جذب خود كنند و صرف خريد اوراق بهادار با درآمد ثابت،سهام و اوراق بدهي كنند. از زمان آغاز به كار دولت حسن روحاني حجم نقدينگي كل كشور از ۴۵۰هزار ميليارد تومان به محدوده ۱۲۰۰ هزار ميليارد تومان( معادل ۳۰۰ميليارد دلار) رسيده است اين نشان مي دهد كه صندوق ها توانسته اند در اين مدت دست كم ۱۳درصد از كل نقدينگي را جذب خود كنند و مانع از بروز تورم شوند.
مطابق آمارها در ۵سال گذشته، تعداد صندوق¬های فعال رشدی ۹۳درصدی داشته و میزان دارایی¬های صندوق¬ها بیش از ۶۰برابر نسبت به سال ۹۱رشد كرده است.
بر اساس اطلاعات موجود در سال ۱۳۸۹ارزش كل صندوق هاي سرمايه گذاري ۸۳۳ميليارد تومان بود كه اين رقم اكنون به ۱۵۸هزار ميليارد تومان رسيده است.
در حال حاضر۲.۱۵درصد از كل سهام موجود در بورس و بازار اول فرا بورس در اختيار صندوق هاي سرمايه است و متوسط معاملات صندوق های به مجموع معاملات نرمال بورس تهران و بازار اول فرابورس ایران نزديك به ۱۷درصد است اين يعني اينكه روزانه ۱۷درصد از كل سهامي كه در بورس خريداري مي شود توسط صندوق هاي سرمايه گذاري مبادله مي شود اين نسبت در چند سال گذشته حتي به يك درصد هم نمي رسيد اما به دليل رشد تعداد سرمايه گذاران اين نسبت روز به روز در حال افزايش است.
درآبان ماه امسال حتي از ۴۱۰۰ميليارد تومان مبادله اي كه در بورس انجام شد۳۳۰۰ميليارد تومان آن توسط صندوق هاي سرمايه گذاري انجام شد
مقدار رشد سرمايه گذاران
در ۵سال گذشته تعداد سرمایه¬گذاران صندوق¬ها ۳۰برابر شده است. و از ۱۶۹هزار نفر به ۲ميليون ۳۳۸هزارو ۸۰۰نفر رسيده است. سال قبل تعداد سرمايه گذاران يك ميليون ۸۶۹هزار نفر بود و در سال ۹۴هم فقط ۸۱۷هزار نفر در صندوق هاي سرمايه گذاري سهام داشتند. اكنون با اضافه شدن اين اين تعداد سرمايه گذار جمع كل افرادي كه در بورس سرمايه گذاري كرده اند به مرز ۱۲ميليون نفر رسيده است. مطابق آمار ها تا اواسط پاييز جمعا ۹ميليون ۷۰۰هزار نفر نيز به طور مستقيم از طريق خريد سهام در بورس سرمايه گذاري كرده اند كه با جمع تعداد سرمايه گذاران صندوق ها اين رقم از مرز ۱۲ميليون نفر هم تجاوز مي كند.
پيش از اين قرار بود با تصويب لايحه آزاد سازي سهام عدالت ۴۰ميليون نفر ديگر به تعداد سهامداران بازارسرمايه اضافه شود كه اين موضوع با مسكوت ماندن اين لايحه هنوز محقق نشده است و سرنوشت آن هم در هاله از ابهام است.
پيش بيني مي شود در صورت ادامه رويه موجود و رشد شاخص هاي بورس تعداد سرمايه گذاران صندوق هاي سرمايه گذاري از مرز ۲ميليون ۵۰۰هزار نفر هم در پايان سال جاري فراتر برود.
بازده صندوق ها
آمار ها نشان مي دهد صندوق هاي سرمايه گذاري با درامد ثابت اكنون بيشترين بازده را در بورس دارند به طوري كه ميانگين بازده اين صندوق ها در يك سال گذشته ۱۸.۵درصد بوده است در حالي كه اين مقدار براي صندوق هاي سرمايه گذاري مختلط ۱۳درصد و براي صندوق هاي سرمايه گذاري در سهام بيش از ۷درصد بوده است.
آمارها نشان مي دهد در يك سال گذشته ۱۰درصد از صندو ها بيش از ۲۰درصد سود نصيب سرمايه گذاران خود كرده اند و ۲۵.۵درصد از صندوق ها هم بين ۱۲تا ۲۰درصد سود براي سرمايه گذارانشان به ارمغان آورده اند كه اين مقدار بيش از بازده سرمايه گذاري در بانك ها است. ۶۵درصد از صندوق ها هم در همين مدت به طور ميانگين ۱۲درصد بازده داشته اند. پيش بيني مي شود با توجه به رشد شاخص هاي بورس مقدار بازده صندوق هاي هاي سرمايه گذاري به ويژه صندوق هاي در سهام نيز با رشد مواجه شود.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.