2
آخرین خبرها
سه شنبه 21 شهريور 1396


نقدینه- دفتر آمار و فرآوری داده‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: رشد بخش‌های صنعت و بازرگانی در سه ماهه اول سال ۹۶به ترتیب ۵.۸درصد و ۸.۸درصد شد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، بر اساس گزارش دفتر آمار و فرآوری داده‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش معدن که در سه ماهه اول سال ۹۵منفی ۶.۴درصد بود در سه ماهه اول ۹۶به رقم مثبت ۴.۲درصد رسید. رشد منفی این شاخص با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در سال گذشته به تدریج متوقف شد به طوری که در سه ماهه چهارم سال ۹۵به مثبت ۳.۱درصد رسیده بود.
گفتنی است که رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش معدن در سه ماهه دوم و سوم سال ۹۵به ترتیب منفی ۳.۶درصد و منفی ۲.۸درصد شده بود. از سوی دیگر رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش صنعت نیز در سه ماهه ابتدای سال ۹۶نسبت به مدت مشابه سال گذشته روندی افزایشی داشت. این شاخص که در سه ماهه اول سال ۹۵مثبت ۲.۷درصد بود در سه ماهه اول سال ۹۶به مثبت ۵.۸درصد ارتقا پیدا کرد.
رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش صنعت در سه ماهه های دوم، سوم و چهارم سال ۹۵به ترتیب ۵درصد، ۶.۵درصد و ۱۱.۷درصد بود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت روند منفی رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده گروه خدمات را نیز متوقف کرد و به رقمی مثبت رساند. این شاخص که در سه ماهه ابتدایی سال ۹۵رقم منفی ۰.۹درصد بود با پیگیری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت درهمان سه ماهه دوم سال ۹۵مثبت ۳.۳درصد شد و در سه ماهه ابتدایی سال ۹۶به رقم قابل توجه ۸.۳درصد ارتقا پیدا کرد.
شایان ذکر است که رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده گروه خدمات در سه ماهه سوم و چهارم ۹۵به ترتیب مثبت ۵.۷درصد و مثبت ۱۵.۷درصد شده بود.
گزارش دفتر آمار و فراوری داده‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت از ارتقای رشد محصول ناخالص داخلی(بدون نفت) در سه ماهه اول ۹۶نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد. این شاخص در سه ماهه ابتدایی سال ۹۵مثبت ۱.۱درصد بود که در سه ماهه اول ۹۶به ۷درصد افزایش پیدا کرد.
رشد محصول ناخالص داخلی(بدون نفت) در بازه های سه ماهه دوم و سوم سال ۹۵به ترتیب ۴درصد و ۶.۲درصد بود و در سه ماهه چهارم ۹۵به بیشترین میزان خود یعنی ۱۳.۸درصد رسید.
همچنین در بخش بازرگانی (عمده و خُرده فروشی، هتل و رستوران) رشد منفی ۸درصدی سه ماهه اول ۹۵متوقف شد و در سه ماهه ابتدای ۹۶به رقم مثبت ۸.۸درصد ارتقا یافت. این شاخص در سه ماه دوم و سوم ۹۵به ترتیب ۴درصد و ۱۰.۶درصد شد و در سه ماهه چهارم ۹۵به بالاترین میزان یعنی ۱۶.۲درصد رسیده بود

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.