2
آخرین خبرها
سه شنبه 21 شهريور 1396


نقدینه- بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خُرده فروشی برخی از مواد خوراکی را در هفته منتهی به هفدهم شهریورماه منتشر کرد که طی آن قیمت ۴گروه کاهش و یک گروه افزایش یافت. قیمت ۶گروه نیز ثابت بود.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، براساس اعلام بانک مرکزی، قیمت خُرده فروشی گروه‌های تخم مرغ ۱.۸درصد، سبزی‌های تازه ۱.۲درصد، گوشت مرغ ۰.۶درصد و قند و شکر ۰.۲درصد در هفته منتهی به هفدهم شهریورماه نسبت به هفته قبل از آن کاهش یافت.
همچنین قیمت خرده فروشی گروه های لبنیات، برنج، حبوب، میوه‌های تازه، چای و روغن نباتی نسبت به هفته قبل از آن ثابت بود و قیمت خرده فروشی گوشت قرمز ۰.۶درصد در مدت مشابه افزایش یافت.
لبنیات و تخم مرغ
در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت تمام اقلام نسبت به هفته قبـل بـدون تغییـر بـود. بهـای تخم مرغ معادل ۱.۸درصد کاهش داشت و شانه‌ای ۱۱۰هزار تا ۱۳۵هزار ریال فروش می‌رفت.
برنج و حبوب
در این هفته در گروه‌های برنج و حبوب قیمت تمام اقلام ثابت بود.
میوه‌ها و سبزی‌های تازه
در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری انار عرضه نمی‌شـد و سـیب گلاب عرضه کمی داشت. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه‌فروشی‌ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شد.
میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می‌کردند که در گروه میوه‌های تازه بهای سـیب گلاب معادل ۹.۹درصـد، گلابـی ۲.۴درصد، انگور ۱.۸درصد و طالبی ۱.۲درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گـروه بـین ۰.۳درصـد تـا ۲۱.۳درصد کاهش یافت. در گروه سبزی‌های تازه بهای بادنجان معادل ۵.۴درصـد، لوبیـا سـبز ۱.۲درصـد و سبزی‌های برگی ۱.۵درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گـروه بـین ۰.۸درصـد تـا ۵.۶درصـد کـاهش داشت.
گوشت قرمز و گوشت مرغ
در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند بدون تغییر بود. قیمت گوشت تازه گاو و گوساله معـادل ۱.۴درصد افزایش ولی بهای گوشت مرغ ۰.۶ درصد کاهش یافت.
قند، شکر، چای و روغن نباتی
در این هفته قیمت قند معادل ۰.۱درصد و شکر ۰.۴درصد کاهش داشت و بهای چای خارجی و انواع روغن نباتی ثابت بود.
تغییرات یکساله
براساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی، در هفته منتهی به هفدهم شهریورماه نسبت به هفته مشابه سال گذشته قیمت لبنیات ۸.۵درصد، تخم مرغ ۱۷.۷درصد، برنج ۳.۲درصد، حبوب ۱۶.۳درصد، میوه‌های تازه ۹درصد، سبزی‌های تازه ۲۱.۹درصد، گوشت قرمز ۱۶.۶درصد، گوشت مرغ ۳.۹درصد، چای ۲۳.۷درصد و روغن نباتی ۴.۶درصد افزایش داشت. همچنین قیمت خرده فروشی قند و شکر ۱۰درصد در مدت مشابه کاهش داشته است.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.