2
آخرین خبرها
سه شنبه 21 شهريور 1396


نقدینه- از مجموع واگذاری های انجام شده در دولت یازدهم، ۶۶درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، بررسی عملکرد مقایسه ای سازمان خصوصی سازی بر اساس ماهیت خریداران در دولت یازدهم نسبت به دولت های گذشته نشان می دهد سهم بخش خصوصی واقعی از سال ۸۰تا پایان شهریورماه ۹۲، بالغ بر ۱۸۵هزار و ۲۶۴میلیارد ریال معادل ۱۸درصد بوده است که این آمار در دولت یازدهم ۸۷هزار و ۸۱میلیارد ریال معادل ۶۶درصد را شامل می شود.
همچنین سهم سهام عدالت از واگذاری دولت های قبلی ۲۶۶هزار و ۲۱۰میلیارد ریال معادل ۲۶درصد بوده است که این آمار برای دولت یازدهم ۲۵۷۳میلیارد ریال معادل ۲درصد برآورد می شود.
این گزارش می افزاید: از سال ۸۰تا پایان شهریور ۹۲، بالغ بر ۱۵۶هزار و ۵۷۷میلیارد ریال معادل ۱۶درصد کل واگذاری ها بابت انتقال مستقیم به طلبکاران بوده است که این آمار در دولت یازدهم ۲۶هزار و ۳۰۲میلیارد ریال معادل ۲۰درصد کل واگذاری ها را شامل می شود. (با این توضیح که تمامی رددیون های انجام شده در این دوره مربوط به قطعی شدن قراردادهای رددیونی بوده است که در دولتهای گذشته مصوب هیات وزیران گرفته اند)
افزون بر این از سال ۸۰تا پایان شهریور ۹۲، بالغ بر ۳۹۷هزار و ۵۰۹میلیارد ریال معادل ۴۰درصد کل واگذاری ها به نهادهای نظامی، نهاد های عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و ... بوده است که این آمار در دولت یازدهم ۱۶هزار و ۷۹۸میلیارد ریال معادل ۱۲درصد بوده است.
گفتنی است از سال ۸۰تا پایان شهریور ۹۲، بالغ بر ۱۰۰۵هزار و ۵۶۰میلیارد ریال واگذاری صورت گرفته که این آمار در دوره فعالیت دولت یازدهم ۱۳۲هزار و ۷۵۴میلیارد ریال بوده است.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.