2
آخرین خبرها
دوشنبه 26 تير 1396


نقدینه- همایش آموزش توسعه بیمه های زندگی و مهارتهای فروش به میزبانی  شعبهقم با حضور استاد مرتضایی و آقای اسلامی مدیر بیمه های عمر و سرمایه گذاری و جمعی از نمایندگان و عاملان فروش شهرهای قم,همدان,اراک و ساوه در سالن همایش بانک ملت قم در تاریخ 1396/04/16 برگزار گردید.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، این همایش با سخنرانی ابتدایی و خیرمقدم  عابدی رئیس شعبه قم آغاز شد که اظهار داشتند این همایش به مناسبت ششمین  سالروزتاسیس بیمه ما با عنوان توسعه و فروش بیمه های زندگی و مهارت های فروش شکل گرفته است و آماری از عملکرد شعبه قم در سال های اخیر اعلام کردند.
در ادامه جناب آقای اسلامی مدیر بیمه های عمر و سرمایه گذاری با ارائه شرایط جدید بیمه های عمر و سرمایه گذاری و اعلام آمار و ارقام فروش بیمه های عمر و رتبه بیمه ما در میان دیگر شرکت ها پرداختند و عنوان کردند که جهت ارتقا رتبه بیمه ما میبایست شرایط فروش و اهداف استراتژیک را مشخص کنیم.
در نهایت جناب آقای مرتضایی مدرس فروش و فنون مذاکره بحث هایی در رابطه با برنامه ریزی و تعیین اهداف استراتژیک و مالی جهت فروش انواع بیمه ها به خصوص بیمه های عمر و سرمایه گذاری بیان کردند و مراحل پرزنت یک بیمه نامه را به صورت کارگاهی و ایجاد چالش برای عاملان فروش به بحث و بررسی گذاشتند.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.