2
آخرین خبرها
يکشنبه 25 تير 1396


نقدینه- سکه تمام طرح جدید حد فاصل بهار سال گذشته تا بهار امسال با افزایش ۲۲۸هزار تومانی همراه شده است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، ‌سکه تمام طرح جدید از بهار سال گذشته تا بهار امسال یعنی در این بازه یک ساله با تحولات و تغییرات نسبتا زیادی همراه شده است؛ به طوری که این نوع سکه در مجموع ۲۲۸هزار تومان افزایش قیمت داشته است.
سکه تمام طرح جدید در ابتدای فروردین پارسال، ‌یک میلیون و ۵۰۰۰تومان قیمت داشت که در ادامه ماه به یک میلیون و ۱۳هزار تومان رسید و در اواخر ماه نرخ یک میلیون و ۳۱هزار تومانی را تجربه کرد.
این نوع سکه در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵با نرخ یک میلیون و ۳۰هزار تومان روند خود را آغاز کرد و در ادامه به یک میلیون و ۴۱هزار تومان رسید. در آخر ماه نیز حرکت معکوس پیدا کرد و یک میلیون و ۱۱هزار تومان عرضه شد.
سکه تمام طرح جدید در اولین روزهای خرداد ماه با نرخ یک میلیون و ۹۸هزار تومان در بازار عرضه شد و در ادامه ماه با روند نزولی به یک میلیون تومان و سپس ۹۹۸هزار تومان رسید. همچنین در اواخر ماه یک میلیون و ۳۴هزار تومان فروخته شد.
اما سکه تمام طرح جدید در بهار امسال با تغییرات زیادی نسبت به بهار قبل همراه شد و بیشتر روزها در کانال یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان قرار داشت. سکه تمام در فروردین امسال با نرخ حدود یک میلیون و ۲۰۵هزار تومان روند خود را آغاز کرد و در ادامه با حرکت افزایشی یک میلیون و ۲۲۷هزار تومان رسید و در اواخر ماه با معکوس شدن روند خود به یک میلیون و ۲۱۷هزار تومان رسید.
سکه تمام طرح جدید در اردیبهشت ماه یک میلیون و ۲۲۳هزار تومان عرضه شد و در ادامه ماه به یک میلیون و ۲۰۹هزار تومان رسید و در اواخر ماه یک میلیون و ۲۱۵هزار تومان فروخته شد. همچنین در آخرین ماه بهار ۱۳۹۶سکه تمام یک میلیون و ۲۱۱هزار تومان در ابتدای ماه عرضه شد و در ادامه یک میلیون و ۲۰۴هزار تومان فروخته شد و در آخرین روز ماه نرخ یک میلیون و ۲۰۸هزار تومانی را تجربه کرد. به گزارش ایسنا، بر این اساس سکه تمام طرح جدید در کمترین نرخ خود در بهار پارسال ‌۹۹۷هزار تومان عرضه شد و در بیشترین نرخ خود در بهار ۱۳۹۶یک میلیون و ۲۲۵هزار تومان فروخته شد.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.